Merhaba

Irmak Okulları web sayfasına hoşgeldiniz.

1995 yılında Türkiye’deki ilk “ilköğretim okulu” olarak eğitim – öğretime başlayan okulumuz, kurulduğu tarihten bu yana, bilgi işlemeyi içselleştiren ve yetenekleri geliştiren özgün eğitim modeliyle öğretmen ve öğrencisine özgür öğrenme ortamları sunuyor; akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, bilgi ve yeteneklerini kullanarak yaşam boyu öğrenen, çağına karşı sorumlu, çağdaş bireyler yetiştiriyor.

Irmak Okulları; anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde K12 bütünselliğine sahiptir. Öğrencilerini yalnızca bulunduğu düzeye yönelik olarak değil, ilerideki aşamalara, üniversite eğitimine ve nihayet hayata hazırlamaya yönelik olarak eğitim ortamları sunan ve tüm okullarını aynı kampüs içinde barındıran bir kurumdur.

Anaokulumuzda, her bir öğrencimizin okula ve öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilmesi için zengin öğrenme ortamları sunulur. Öncelikli hedefimiz; tüm öğrencilerimizin mutlu bir şekilde okula gelmelerini , öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla kaynaşmalarını sağlamaktır. Eğitim programımız; uluslararası ve deneyimli öğretmenlerimizle tam gün İngilizce olarak yürütülür.  Öğrencilerimizin pedagojik yaklaşımlarla günlük hayatları içinde İngilizce olarak kendilerini ifade edebilmeleri için güçlü bir eğitim verilir. PYP eğitim programımız; oyun ve doğa  temelli bir içerik ile zenginleştirilmektedir. Her bir öğrencimizin hayatta başarılı , kendi potansiyelinin farkına varması ve fark yaratabilmesi için bireysel ihtiyaçlar dikkate alınır. Tüm öğrencilerimizin bir parmak izi kadar birbirinden farklı olduğu ilkesinden yola çıkarak özgün  çalışmalar ve titizlikle yürütülen bir öğrenci takip sistemiyle  ilk temel anaokulumuzda atılır. 

İlkokulumuzda, 2008 yılında Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından akredite edilmiş, Uluslararası Bakalorya Programı’nın İlkyıllar Programı ile Milli Eğitim Bakanlığı programı birlikte yürütülmektedir. İlk Yıllar Programı’nın amacı, öğrencilere erken yaşlarda uluslararası bakış açısı kazandırarak onları meraklı, sorgulayan, iletişim kuran, araştıran ve düşünme becerileri geliştiren, risk alabilen, duyarlı, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Dünya standartlarında sunulan akademik müfredatımız, kullanılan yöntem ve teknik açısından da bireysel farklılıkları destekler niteliktedir.

Okulumuzda tüm öğrenciler programa tam anlamıyla katılmak için desteklenirler. Programda temel bilgi ve becerileri edinme, kavramsal anlayışı geliştirme ve sorumlu eylemlerde bulunma arasında bir denge kurulmaya sağlanır. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine hem öğrencilerin hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi ile öğrenmenin sonuçlarına ulaşan, uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim programımızın en önemli amaçlarından biri de, öğrencilerin ulusal değerlerini ve kültürel kimliklerini korurken aynı zamanda dünya insanı olabilmeleri ve uluslararası bir düşünceye sahip olabilmelerini kazandırmaktır. Öğrenciler, program boyunca, bir dizi disiplinler üstü beceri,sosyal beceriler, iletişim becerileri, düşünme becerileri,araştırma becerileri ve öz yönetim becerileri edinir ve uygular. Bu beceriler, sadece sorgulama ünitelerinde değil, aynı zamanda sınıfta ve okul dışındaki yaşamda gerçekleşen öğrenme ve öğretme için de değerlidir.

Ortaokulumuzda, her öğrencinin tüm beceri alanlarındaki bireysel gelişimleri takip edilir. Genetik mirası gereği, her öğrencinin yeteneğinin birbirinden farklı ve eşsiz olduğu anlayışıyla programlarını yapılandıran okulumuzda, öğrenme bir süreç olarak değerlendirilir ve her an, her alan öğrenme için bir fırsat olarak görülür. Ders ortamları da farklı öğrenme biçimlerine ve hızlarına sahip öğrencilerin kendi potansiyellerini kullanmalarına fırsat sağlayan, farklılaştırılmış eğitim etkinlikleri ile tasarlanır.

Özel Irmak Ortaokulu, öğrencilerinin merkezi sınavlardaki başarısı konusunda da iddialıdır. Tüm müfredat programlarının dikey ve yatay olarak düzenlendiği okulumuzda, sınavlara hazırlığın yalnızca 8. sınıfta yapılacak bir çalışmayla sınırlanamayacağı bilinciyle 5. sınıftan itibaren sınavlara yönelik sistemli bir hazırlık süreci yürütülür. 8. sınıfta uygulanan merkezi sınavlar sonucunda % 1’lik dilimde yer alan öğrencilerimiz, sürekli geliştirilip zenginleştirilen programımızın devamlılığı içinde yer almak için Irmak Lisesine gelmeyi tercih ederler. Irmak Lisesinde sürdürülen uluslararası programlar ve bireyselleştirilmiş akademik ortam her öğrencimizin hedefini gerçekleştirmesine olanak sağlar. Mezunlarımız Türkiye’nin ve dünyanın seçkin okullarında yerlerini alır.

Irmak Ortaokulu MYP (Middle Years Programme) için aday okul statüsündedir. Irmak Okulları olarak, IB okullarının ortak felsefesi olan kaliteli, zorlayıcı ve uluslararası bakış açısı kazandıran eğitim modelinin öğrencilerimizin gelişimi açısından oldukça büyük bir önem taşıdığına inanıyoruz.


Lisemizde, her öğrencide entelektüel ve eleştirel bakış açısını oluşturma temeli üzerine kurulan ve Irmak kazanımları ile zenginleştirilen ders müfredatları; bilgiyi işleme, alanlar arası transfer edebilme, bilgiler arası bağlantı kurma ve uluslararası düşünebilme becerisini geliştirmeye yönelik olarak yapılandırılır.

Lise eğitiminde öğrencilerimize sunulan tüm programlar, “doğru insan yetiştirme felsefesi’’ üzerine kuruludur. 

Lisemizde uyguladığımız uluslararası AP programı, Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan uluslararası bir müfredat programıdır. 2014 yılında Amerika yükseköğretim kurumu olan “College Board” tarafından lisemiz akredite edilerek “Advanced Placement (AP)” programını uygulama hakkı kazanmıştır. Program, ABD’nin dışında 60’tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır. Yurt dışı üniversite kabullerinde ve ders denkliklerinde öğrencilerimize önemli avantajlar sunmaktadır. Türkiye’de de Sabancı, Koç, Özyeğin gibi üniversitelerde AP Programı öğrencilerine lisedeyken aldıkları derslerden muaf olma ve kredi tamamlama olanağı ve burs alma şansı sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve entelektüel gelişimleri, müfredat kazanımlarıyla örtüşen gezi ve etkinliklerle, farklı ilgi ve yetenek alanlarını kapsayarak öğrenciye geniş bir yelpaze sunan kulüp çalışmalarıyla, okul içinde ve dışında düzenlenen spor müsabakalarıyla, kültürel ve sanatsal etkinliklerle desteklenir. Bu doğrultuda yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için her öğrencinin eğitim sürecinde uygulanan tüm etkinlikleri deneyimlemesi teşvik edilir.

Akademik gelişimin izlenmesinde ölçme ve değerlendirme çalışmaları, Irmak’ta oldukça sistemli bir yapı içinde ilerler. Her sınıf seviyesinde müfredat çerçevesinde uygulanan klasik sınavların yanı sıra deneme sınavları, durum değerlendirme sınavları ve konu tarama testlerinin sonuçları Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından ayrıntılı olarak raporlandırılır; sınav sonuç raporları ilgili derslerin sınav değerlendirme toplantılarında her öğrenci tek tek ele alınarak değerlendirilir ve bireysel geri besleme çalışmalarıyla da süreç sarmal bir yapıda ilerler.

Öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemelerine ışık tutabilme adına her sene, iki gün süren “Meslek Tanıtım Günleri” ve “Kariyer Söyleşileri” düzenlenmektedir. Buna paralel olarak da arzu eden öğrencilerimize 11. sınıf sonunda,  mesleki staj programları imkânı sunulmaktadır.

Irmak Lisesi, öğrencilerini seçkin üniversitelere yerleştirme konusunda da iddialıdır. Tüm müfredat programlarının dikey ve yatay olarak düzenlendiği okulumuzda, sınavlara hazırlığın yalnızca 12. sınıfta yapılacak bir çalışmayla sınırlanamayacağı bilinciyle 9. sınıftan itibaren sınavlara yönelik sistemli bir hazırlık süreci yürütülür. 12. sınıfta iyice yoğunlaştırılan ve çok etkili bir danışmanlıkla beslenen bu süreç sonucunda öğrencilerimiz, tercihleri doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İTÜ gibi ülkemizin en seçkin üniversitelerine yerleşir.

Tercihlerini yurt dışı üniversitelerden yana kullanan öğrencilerimiz için de Irmak Lisesinde sürdürülen uluslararası programlar, bireyselleştirilmiş akademik ortam, sosyal sorumluluk çalışmaları, sportif etkinlikler ve yine çok etkili bir danışmanlık süreciyle her öğrencimizin hedefini gerçekleştirmesine olanak sağlanır. Özel Irmak Lisesi, mezunlarını MIT, Columbia, Sorbonne, Mcgill, Kings College, San Diego gibi dünyanın önde gelen üniversitelerine yerleştirmekten haklı bir gurur duyar.

Irmaklı öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve veliler; yani Irmak Ailesi’nin tüm paydaşları, Irmak kültürünün bir parçasıdır. Toplumsal sorumluluk gerektiren tüm alanlarda çevresine duyarlı hareket eden Irmak ailesi, her zaman güçlü bir kenetlenme ile farkındalık oluşturur.

Irmak Liseli her öğrenci, mezun olana kadar en az 50 saatlik sosyal sorumluluk görevi yaparak çift dilli bir sertifika almaya hak kazanır.

Irmak Okulları olarak 26 yıldır Atatürk İlke ve Devrimleri yolunda sürdürdüğümüz çağdaş ve nitelikli eğitim anlayışımızı, taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, 21. yüzyıl öğrencileri için gerekli eğitim ve öğretim programlarını, yöntem ve teknikleri yakından izleyerek sürdürmekte kararlıyız.


Sevgi ve saygılarımla,
Metin YOLERİ
Genel MüdürEtkinliklerimiz

Projelerimiz ve Başarılarımız

Veli ve Öğrencilerimizin Görüşleri

SEZİN ZEHRA BELDAĞ

Güzel anılarla hatırladığım lise günlerimin üzerinden on sene geçti. Bugün dönüp baktığımda hiç bitmeyecek diye düşündüğüm derslerin, sınavların, ödevlerin yerlerini başka telaşlar aldı. Sorumluluklar arttı, algılar değişti. Irmak Ailesinin mezun olduktan sonra bile desteğini esirgememesi bu beraberliğin sadece birkaç yılla sınırlı olmadığını bana gösterdi. Meraklarımı keşfetmeme ve gerçekleştirmeme yardımcı olan, bu süreçte yardımlarını esirgemeyen bir kurumun mezunu olduğum için kendimi şanslı hissediyorum.
 

Sezin Zehra Beldağ

(2005 ÖZEL IRMAK LİSESİ MEZUNU)

LİSE HAZIRLIK SINIFINDAN ÖĞRENCİMİZ KEREM ÜSTER'İN VELİSİ SEVGİ ÜSTER

İlk açıldığı sene önce ilk çocuğumu emanet ettiğim ,bu sene de 2.evladımı teslim ettiğim okul.Irmak aslında bir okul ,bunun yanında yuva ve ikinci bir ailedir öğrenciler, aynı zamanda veliler için.Bunu yaşamayan bilemez.Ayrılsanız da gönül bağınız hiç kopmaz ,siz hep bir Irmaklısınızdır artık.Çocuklara verdiği iyi eğitimin yanında burada edindikleri hayata bakış açısı ve vizyon onları devamlı bir adım önem taşır ,farkedilmelerini sağlar.Kızım şu anda 25 yaşında .Aldığı eğitimin avantajını bizzat iş hayatında yaşıyor.Geçtiğimiz sene TEOG sınavına giren ve çok iyi bir puan alan kardeşinin de başka hiç bir okula gitmesini istemedi.Böylece bu sene tekrar hazırlık sınıfında Irmaklı olduk.Okula ,eğitmenlere güven veli için çok büyük bir avantaj.Ergen çocuk sahibi olarak zor günler geçirdiğimiz şu günlerde en büyük yardımı yine Irmak ailesinden alıyoruz.Atatürk ilkelerine bağlı,çağdaş,hayat başarısı odaklı bir eğitim için okulumuza güvenim sonsuz.İyi ki beraberiz Irmak ailesi.

HANİFE TOKER YENGEÇLER SINIFINDAN ŞİRA TOKER'İN BABAANNESİ

Torunum Şîra Beyza Toker 2015-2016 Eğitim Yılında 5 yaş Grubu ana okulunda Yengeçler Sınıfında Irmak Okulları'na başladı. Anne ve babasının ortaklaşa aldıkları bu kararın ne kadar isabetli olduğunu, açılış günündeki organizasyon, sizin ve öğretmenlerinizin şu ana kadar sergilediği ilgi, eğitim ve öğretim bizlere göstermiş oldu. Size teşekkür ederken bunun seneler boyunca sürmesini gönülden diliyor ve bekliyoruz.

Torunumun ilk üç hafta gösterdiği çekingenlik ve derslerde sürekli beni yanında istemesi tutumunu; gösterdiğiniz yakın ve yılmaz ilgi, eğitimci yaklaşım ve güleryüzünüzle iyileştirdiğiniz için öncelikle öğretmenimiz Aslı Hanım'a, psikolog Begüm Hanım'a, "Teacher" Angela'ya, size ve Şîra onların sınıfındaymış gibi ilgiyle yaklaşan diğer tüm ana okulu öğretmelerine teşekkür ediyorum.

Daha önce paylaştığım gibi benim de 40 yıllık bir eğitimci ve idareci geçmişim var. Bunun son 34 senesi kesintisiz Şişli Terakki Okulları bünyesinde geçti. Dolayısıyla sizlerin bu süreçte gösterdiği ilgi ve bilinçli eğitimin şans eseri değil ve fakat kaliteli bir yönetim anlayışı sonucunda olduğunu fark ve takdir edebiliyorum.

Torunumun, kısmetse bundan sonraki eğitim ve öğretim hayatında bu okulda, sizler ve sizler gibi eğitimcilerin, öğretmenlerin kollarında yürümesini umuyor ve hepinize başarılar diliyorum.

Ön Kayıt