Merhaba

Irmak Okulları web sayfasına hoşgeldiniz.

1995 yılında Türkiye’deki ilk “ilköğretim okulu” olarak eğitim – öğretime başlayan okulumuz, kurulduğu tarihten bu yana, bilgi işlemeyi içselleştiren ve yetenekleri geliştiren özgün eğitim modeliyle öğretmen ve öğrencisine özgür öğrenme ortamları sunuyor; akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, bilgi ve yeteneklerini kullanarak yaşam boyu öğrenen, çağına karşı sorumlu, çağdaş bireyler yetiştiriyor.

Irmak Okulları; anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde K12 bütünselliğine sahiptir. Öğrencilerini yalnızca bulunduğu düzeye yönelik olarak değil, ilerideki aşamalara, üniversite eğitimine ve nihayet hayata hazırlamaya yönelik olarak eğitim ortamları sunan ve tüm okullarını aynı kampüs içinde barındıran bir kurumdur.

Anaokulumuzda, her bir öğrencimizin okula ve öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilmesi için zengin öğrenme ortamları sunulur. Öncelikli hedefimiz; tüm öğrencilerimizin mutlu bir şekilde okula gelmelerini , öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla kaynaşmalarını sağlamaktır. Eğitim programımız; uluslararası ve deneyimli öğretmenlerimizle tam gün İngilizce olarak yürütülür.  Öğrencilerimizin pedagojik yaklaşımlarla günlük hayatları içinde İngilizce olarak kendilerini ifade edebilmeleri için güçlü bir eğitim verilir. PYP eğitim programımız; oyun ve doğa  temelli bir içerik ile zenginleştirilmektedir. Her bir öğrencimizin hayatta başarılı , kendi potansiyelinin farkına varması ve fark yaratabilmesi için bireysel ihtiyaçlar dikkate alınır. Tüm öğrencilerimizin bir parmak izi kadar birbirinden farklı olduğu ilkesinden yola çıkarak özgün  çalışmalar ve titizlikle yürütülen bir öğrenci takip sistemiyle  ilk temel anaokulumuzda atılır. 

İlkokulumuzda, 2008 yılında Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından akredite edilmiş, Uluslararası Bakalorya Programı’nın İlkyıllar Programı ile Milli Eğitim Bakanlığı programı birlikte yürütülmektedir. İlk Yıllar Programı’nın amacı, öğrencilere erken yaşlarda uluslararası bakış açısı kazandırarak onları meraklı, sorgulayan, iletişim kuran, araştıran ve düşünme becerileri geliştiren, risk alabilen, duyarlı, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Dünya standartlarında sunulan akademik müfredatımız, kullanılan yöntem ve teknik açısından da bireysel farklılıkları destekler niteliktedir.

Okulumuzda tüm öğrenciler programa tam anlamıyla katılmak için desteklenirler. Programda temel bilgi ve becerileri edinme, kavramsal anlayışı geliştirme ve sorumlu eylemlerde bulunma arasında bir denge kurulmaya sağlanır. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine hem öğrencilerin hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi ile öğrenmenin sonuçlarına ulaşan, uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim programımızın en önemli amaçlarından biri de, öğrencilerin ulusal değerlerini ve kültürel kimliklerini korurken aynı zamanda dünya insanı olabilmeleri ve uluslararası bir düşünceye sahip olabilmelerini kazandırmaktır. Öğrenciler, program boyunca, bir dizi disiplinler üstü beceri,sosyal beceriler, iletişim becerileri, düşünme becerileri,araştırma becerileri ve öz yönetim becerileri edinir ve uygular. Bu beceriler, sadece sorgulama ünitelerinde değil, aynı zamanda sınıfta ve okul dışındaki yaşamda gerçekleşen öğrenme ve öğretme için de değerlidir.

Ortaokulumuzda, her öğrencinin tüm beceri alanlarındaki bireysel gelişimleri takip edilir. Genetik mirası gereği, her öğrencinin yeteneğinin birbirinden farklı ve eşsiz olduğu anlayışıyla programlarını yapılandıran okulumuzda, öğrenme bir süreç olarak değerlendirilir ve her an, her alan öğrenme için bir fırsat olarak görülür. Ders ortamları da farklı öğrenme biçimlerine ve hızlarına sahip öğrencilerin kendi potansiyellerini kullanmalarına fırsat sağlayan, farklılaştırılmış eğitim etkinlikleri ile tasarlanır.

Özel Irmak Ortaokulu, öğrencilerinin merkezi sınavlardaki başarısı konusunda da iddialıdır. Tüm müfredat programlarının dikey ve yatay olarak düzenlendiği okulumuzda, sınavlara hazırlığın yalnızca 8. sınıfta yapılacak bir çalışmayla sınırlanamayacağı bilinciyle 5. sınıftan itibaren sınavlara yönelik sistemli bir hazırlık süreci yürütülür. 8. sınıfta uygulanan merkezi sınavlar sonucunda % 1’lik dilimde yer alan öğrencilerimiz, sürekli geliştirilip zenginleştirilen programımızın devamlılığı içinde yer almak için Irmak Lisesine gelmeyi tercih ederler. Irmak Lisesinde sürdürülen uluslararası programlar ve bireyselleştirilmiş akademik ortam her öğrencimizin hedefini gerçekleştirmesine olanak sağlar. Mezunlarımız Türkiye’nin ve dünyanın seçkin okullarında yerlerini alır.

Irmak Ortaokulu MYP (Middle Years Programme) için aday okul statüsündedir. Irmak Okulları olarak, IB okullarının ortak felsefesi olan kaliteli, zorlayıcı ve uluslararası bakış açısı kazandıran eğitim modelinin öğrencilerimizin gelişimi açısından oldukça büyük bir önem taşıdığına inanıyoruz.


Lisemizde, her öğrencide entelektüel ve eleştirel bakış açısını oluşturma temeli üzerine kurulan ve Irmak kazanımları ile zenginleştirilen ders müfredatları; bilgiyi işleme, alanlar arası transfer edebilme, bilgiler arası bağlantı kurma ve uluslararası düşünebilme becerisini geliştirmeye yönelik olarak yapılandırılır.

Lise eğitiminde öğrencilerimize sunulan tüm programlar, “doğru insan yetiştirme felsefesi’’ üzerine kuruludur. 

Lisemizde uyguladığımız uluslararası AP programı, Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan uluslararası bir müfredat programıdır. 2014 yılında Amerika yükseköğretim kurumu olan “College Board” tarafından lisemiz akredite edilerek “Advanced Placement (AP)” programını uygulama hakkı kazanmıştır. Program, ABD’nin dışında 60’tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır. Yurt dışı üniversite kabullerinde ve ders denkliklerinde öğrencilerimize önemli avantajlar sunmaktadır. Türkiye’de de Sabancı, Koç, Özyeğin gibi üniversitelerde AP Programı öğrencilerine lisedeyken aldıkları derslerden muaf olma ve kredi tamamlama olanağı ve burs alma şansı sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve entelektüel gelişimleri, müfredat kazanımlarıyla örtüşen gezi ve etkinliklerle, farklı ilgi ve yetenek alanlarını kapsayarak öğrenciye geniş bir yelpaze sunan kulüp çalışmalarıyla, okul içinde ve dışında düzenlenen spor müsabakalarıyla, kültürel ve sanatsal etkinliklerle desteklenir. Bu doğrultuda yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için her öğrencinin eğitim sürecinde uygulanan tüm etkinlikleri deneyimlemesi teşvik edilir.

Akademik gelişimin izlenmesinde ölçme ve değerlendirme çalışmaları, Irmak’ta oldukça sistemli bir yapı içinde ilerler. Her sınıf seviyesinde müfredat çerçevesinde uygulanan klasik sınavların yanı sıra deneme sınavları, durum değerlendirme sınavları ve konu tarama testlerinin sonuçları Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından ayrıntılı olarak raporlandırılır; sınav sonuç raporları ilgili derslerin sınav değerlendirme toplantılarında her öğrenci tek tek ele alınarak değerlendirilir ve bireysel geri besleme çalışmalarıyla da süreç sarmal bir yapıda ilerler.

Öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemelerine ışık tutabilme adına her sene, iki gün süren “Meslek Tanıtım Günleri” ve “Kariyer Söyleşileri” düzenlenmektedir. Buna paralel olarak da arzu eden öğrencilerimize 11. sınıf sonunda,  mesleki staj programları imkânı sunulmaktadır.

Irmak Lisesi, öğrencilerini seçkin üniversitelere yerleştirme konusunda da iddialıdır. Tüm müfredat programlarının dikey ve yatay olarak düzenlendiği okulumuzda, sınavlara hazırlığın yalnızca 12. sınıfta yapılacak bir çalışmayla sınırlanamayacağı bilinciyle 9. sınıftan itibaren sınavlara yönelik sistemli bir hazırlık süreci yürütülür. 12. sınıfta iyice yoğunlaştırılan ve çok etkili bir danışmanlıkla beslenen bu süreç sonucunda öğrencilerimiz, tercihleri doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İTÜ gibi ülkemizin en seçkin üniversitelerine yerleşir.

Tercihlerini yurt dışı üniversitelerden yana kullanan öğrencilerimiz için de Irmak Lisesinde sürdürülen uluslararası programlar, bireyselleştirilmiş akademik ortam, sosyal sorumluluk çalışmaları, sportif etkinlikler ve yine çok etkili bir danışmanlık süreciyle her öğrencimizin hedefini gerçekleştirmesine olanak sağlanır. Özel Irmak Lisesi, mezunlarını MIT, Columbia, Sorbonne, Mcgill, Kings College, San Diego gibi dünyanın önde gelen üniversitelerine yerleştirmekten haklı bir gurur duyar.

Irmaklı öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve veliler; yani Irmak Ailesi’nin tüm paydaşları, Irmak kültürünün bir parçasıdır. Toplumsal sorumluluk gerektiren tüm alanlarda çevresine duyarlı hareket eden Irmak ailesi, her zaman güçlü bir kenetlenme ile farkındalık oluşturur.

Irmak Liseli her öğrenci, mezun olana kadar en az 50 saatlik sosyal sorumluluk görevi yaparak çift dilli bir sertifika almaya hak kazanır.

Irmak Okulları olarak 26 yıldır Atatürk İlke ve Devrimleri yolunda sürdürdüğümüz çağdaş ve nitelikli eğitim anlayışımızı, taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, 21. yüzyıl öğrencileri için gerekli eğitim ve öğretim programlarını, yöntem ve teknikleri yakından izleyerek sürdürmekte kararlıyız.


Sevgi ve saygılarımla,
Metin YOLERİ
Genel MüdürEtkinliklerimiz

Projelerimiz ve Başarılarımız

Veli ve Öğrencilerimizin Görüşleri

9A SINIFINDAN DERİN ERGİN'İN VELİSİ TOYGUN ERGİN

Sizlerle TEOG sınavı sonrası tanıştığımız ve hazırlık sınıfı ile başladığımız eğitim hayatımızda, kafamızda hiçbir soru işareti olmadan geldiğimiz bu noktada şöyle bir arkama dönüp baktığımda, ne kadar yerinde bir karar verdiğimi gerçekten görebiliyorum. Gerek öğrenci ve yüksek eğitim odaklı bakış açınız, gerek Atatürkçülüğe ve Atatürk ilke ve inkılaplarına gösterdiğiniz özenle öğrencilerin yetiştirilmesi ve gösterdikleri başarılar bunun net bir kanıtıdır.
Kendi kızımda gördüğüm başarı yükselişi, siz yöneticilerin uyguladığı kuralların ve öğretmenlerin uyguladığı öğretim yöntemlerinin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Sadece ders ve notlar değil, yapılan güzel etkinlikler ve kültürel aktiviteler de bunların yanında okulun kalitesini gösteren örneklerdir. Ayrıca öğretmenlerin kulüpler vasıtasıyla öğrencilerin gelişimini arttırıcı organizasyonlar yapmaları, öğrencinin kişisel gelişimine ve karar verme mekanizmalarına önemli katkılar sağlamaktadır. Zaten hafta sonu bültenlerinde takip ettiğim kadarıyla yurt dışı okul bağlantısı, üniversite kabulleri, yarışmalarda alınan sonuçlar vb. okulumuzun ne kadar kaliteli, yenilikçi ve Atatürkçü bireyler yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam edeceğini ortaya koymaktadır.
Yöneticiler ve öğretmenler olarak başarılarınızın devamı diliyorum. Bizler, sizin de söylediğiniz gibi, çocuğumuzu sizlere emanet ettik ve hiç merak etmiyoruz.
 
Saygılarımla,
Toygun ERGİN

3C SINIFINDAN ÖĞRENCİMİZ DEFNE US’UN VE LİSE ÖĞRENCİMİZ DAMLA US'UN VELİSİ AYŞE US

Damla ve Defne US un annesiyim. 10 yıldan beri Irmak Okulları velisiyim. Irmak ailesi içinde yer almaktan gurur duyuyorum. Kızlarımın yetişmesinde emeği geçen tüm akademik ve lojistik kadroya tek tek teşekkür ederim. Her şey bir yana, ÖZ GÜVENİ YÜKSEK insanların başaramayacağı hiçbir şey olmayacağına inanıyorum. İşte Irmak Okulları bu öz güveni kızlarıma verdi. Elbette bunun yanı sıra çocuklarımıza akademik, sosyal, kültürel anlamda tüm imkanlar sunuldu. Butik bir okul olması sebebiyle, öğrencilerle özel olarak ilgileniliyor, seviye ve yeteneklerine göre gerekli çalışmalar yapılıyor, ayrıca bu konuda tüm öğretmenlerimiz istekli ve verici. Büyük kızım Damla US bu yıl, Irmak Okulları öğrencisi olması sayesinde ABD deki kardeş okulumuz Cranbrook Okullarına kabul edildi ve 10. sınıfta orada okuma şansını elde etti. Tek başına bavulunu alıp uçağa bindi, hem de aktarmalı bir uçuşla Amerika daki okuluna ulaştı. 15 yaşında bir genç olarak Bunu yapabilir miyim? diye bile düşünmedi. Yola çıktı ve üstesinden geldi. Cranbrook ta ingilizce konusunda hiç yabancılık çekmiyor, hatta öğretmenleri Bu ülkede yaşamadığına kimse inanmaz diyorlar. Akademik olarak zaten hiç sıkıntı yaşamadı. Öğretmenlerinden gelen mektuplar övgü dolu. Irmak Okulları kızımızı hem akademik olarak, hem müzik, hem spor vb. sonuç olarak her alanda hayata hazırladı. Dünyanın öbür ucunda özlem hariç, hiç zorluk çekmiyor. Irmak Okulları na kızımızı vatanını seven, Atatürk ün izinden giden bir genç insan olarak, böylesine güzel yetiştirdiği için minnet duyuyorum. Küçük kızım Defne, henüz 3. sınıfta ve okulunu çok seviyor. Bu sevgi sayesinde onun da çok başarılı olacağına inanıyorum. Irmak Okulları mutlu öğrenciler yetiştiriyor. Yemyeşil bahçesi, deniz kokulu havası, özverili, samimi ve çalışkan kadrosuyla Irmak Okulları bizim evimiz Sevgi ve Saygılarımla, AYŞE US

Ön Kayıt