Merhaba

Irmak Okulları web sayfasına hoşgeldiniz.

1995 yılında Türkiye’deki ilk “ilköğretim okulu” olarak eğitim – öğretime başlayan okulumuz, kurulduğu tarihten bu yana, bilgi işlemeyi içselleştiren ve yetenekleri geliştiren özgün eğitim modeliyle öğretmen ve öğrencisine özgür öğrenme ortamları sunuyor; akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, bilgi ve yeteneklerini kullanarak yaşam boyu öğrenen, çağına karşı sorumlu, çağdaş bireyler yetiştiriyor.

Irmak Okulları; anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde K12 bütünselliğine sahiptir. Öğrencilerini yalnızca bulunduğu düzeye yönelik olarak değil, ilerideki aşamalara, üniversite eğitimine ve nihayet hayata hazırlamaya yönelik olarak eğitim ortamları sunan ve tüm okullarını aynı kampüs içinde barındıran bir kurumdur.

Anaokulumuzda, her bir öğrencimizin okula ve öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilmesi için zengin öğrenme ortamları sunulur. Öncelikli hedefimiz; tüm öğrencilerimizin mutlu bir şekilde okula gelmelerini , öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla kaynaşmalarını sağlamaktır. Eğitim programımız; uluslararası ve deneyimli öğretmenlerimizle tam gün İngilizce olarak yürütülür.  Öğrencilerimizin pedagojik yaklaşımlarla günlük hayatları içinde İngilizce olarak kendilerini ifade edebilmeleri için güçlü bir eğitim verilir. PYP eğitim programımız; oyun ve doğa  temelli bir içerik ile zenginleştirilmektedir. Her bir öğrencimizin hayatta başarılı , kendi potansiyelinin farkına varması ve fark yaratabilmesi için bireysel ihtiyaçlar dikkate alınır. Tüm öğrencilerimizin bir parmak izi kadar birbirinden farklı olduğu ilkesinden yola çıkarak özgün  çalışmalar ve titizlikle yürütülen bir öğrenci takip sistemiyle  ilk temel anaokulumuzda atılır. 

İlkokulumuzda, 2008 yılında Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından akredite edilmiş, Uluslararası Bakalorya Programı’nın İlkyıllar Programı ile Milli Eğitim Bakanlığı programı birlikte yürütülmektedir. İlk Yıllar Programı’nın amacı, öğrencilere erken yaşlarda uluslararası bakış açısı kazandırarak onları meraklı, sorgulayan, iletişim kuran, araştıran ve düşünme becerileri geliştiren, risk alabilen, duyarlı, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Dünya standartlarında sunulan akademik müfredatımız, kullanılan yöntem ve teknik açısından da bireysel farklılıkları destekler niteliktedir.

Okulumuzda tüm öğrenciler programa tam anlamıyla katılmak için desteklenirler. Programda temel bilgi ve becerileri edinme, kavramsal anlayışı geliştirme ve sorumlu eylemlerde bulunma arasında bir denge kurulmaya sağlanır. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine hem öğrencilerin hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi ile öğrenmenin sonuçlarına ulaşan, uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim programımızın en önemli amaçlarından biri de, öğrencilerin ulusal değerlerini ve kültürel kimliklerini korurken aynı zamanda dünya insanı olabilmeleri ve uluslararası bir düşünceye sahip olabilmelerini kazandırmaktır. Öğrenciler, program boyunca, bir dizi disiplinler üstü beceri,sosyal beceriler, iletişim becerileri, düşünme becerileri,araştırma becerileri ve öz yönetim becerileri edinir ve uygular. Bu beceriler, sadece sorgulama ünitelerinde değil, aynı zamanda sınıfta ve okul dışındaki yaşamda gerçekleşen öğrenme ve öğretme için de değerlidir.

Ortaokulumuzda, her öğrencinin tüm beceri alanlarındaki bireysel gelişimleri takip edilir. Genetik mirası gereği, her öğrencinin yeteneğinin birbirinden farklı ve eşsiz olduğu anlayışıyla programlarını yapılandıran okulumuzda, öğrenme bir süreç olarak değerlendirilir ve her an, her alan öğrenme için bir fırsat olarak görülür. Ders ortamları da farklı öğrenme biçimlerine ve hızlarına sahip öğrencilerin kendi potansiyellerini kullanmalarına fırsat sağlayan, farklılaştırılmış eğitim etkinlikleri ile tasarlanır.

Özel Irmak Ortaokulu, öğrencilerinin merkezi sınavlardaki başarısı konusunda da iddialıdır. Tüm müfredat programlarının dikey ve yatay olarak düzenlendiği okulumuzda, sınavlara hazırlığın yalnızca 8. sınıfta yapılacak bir çalışmayla sınırlanamayacağı bilinciyle 5. sınıftan itibaren sınavlara yönelik sistemli bir hazırlık süreci yürütülür. 8. sınıfta uygulanan merkezi sınavlar sonucunda % 1’lik dilimde yer alan öğrencilerimiz, sürekli geliştirilip zenginleştirilen programımızın devamlılığı içinde yer almak için Irmak Lisesine gelmeyi tercih ederler. Irmak Lisesinde sürdürülen uluslararası programlar ve bireyselleştirilmiş akademik ortam her öğrencimizin hedefini gerçekleştirmesine olanak sağlar. Mezunlarımız Türkiye’nin ve dünyanın seçkin okullarında yerlerini alır.

Irmak Ortaokulu MYP (Middle Years Programme) için aday okul statüsündedir. Irmak Okulları olarak, IB okullarının ortak felsefesi olan kaliteli, zorlayıcı ve uluslararası bakış açısı kazandıran eğitim modelinin öğrencilerimizin gelişimi açısından oldukça büyük bir önem taşıdığına inanıyoruz.


Lisemizde, her öğrencide entelektüel ve eleştirel bakış açısını oluşturma temeli üzerine kurulan ve Irmak kazanımları ile zenginleştirilen ders müfredatları; bilgiyi işleme, alanlar arası transfer edebilme, bilgiler arası bağlantı kurma ve uluslararası düşünebilme becerisini geliştirmeye yönelik olarak yapılandırılır.

Lise eğitiminde öğrencilerimize sunulan tüm programlar, “doğru insan yetiştirme felsefesi’’ üzerine kuruludur. 

Lisemizde uyguladığımız uluslararası AP programı, Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan uluslararası bir müfredat programıdır. 2014 yılında Amerika yükseköğretim kurumu olan “College Board” tarafından lisemiz akredite edilerek “Advanced Placement (AP)” programını uygulama hakkı kazanmıştır. Program, ABD’nin dışında 60’tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır. Yurt dışı üniversite kabullerinde ve ders denkliklerinde öğrencilerimize önemli avantajlar sunmaktadır. Türkiye’de de Sabancı, Koç, Özyeğin gibi üniversitelerde AP Programı öğrencilerine lisedeyken aldıkları derslerden muaf olma ve kredi tamamlama olanağı ve burs alma şansı sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve entelektüel gelişimleri, müfredat kazanımlarıyla örtüşen gezi ve etkinliklerle, farklı ilgi ve yetenek alanlarını kapsayarak öğrenciye geniş bir yelpaze sunan kulüp çalışmalarıyla, okul içinde ve dışında düzenlenen spor müsabakalarıyla, kültürel ve sanatsal etkinliklerle desteklenir. Bu doğrultuda yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için her öğrencinin eğitim sürecinde uygulanan tüm etkinlikleri deneyimlemesi teşvik edilir.

Akademik gelişimin izlenmesinde ölçme ve değerlendirme çalışmaları, Irmak’ta oldukça sistemli bir yapı içinde ilerler. Her sınıf seviyesinde müfredat çerçevesinde uygulanan klasik sınavların yanı sıra deneme sınavları, durum değerlendirme sınavları ve konu tarama testlerinin sonuçları Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından ayrıntılı olarak raporlandırılır; sınav sonuç raporları ilgili derslerin sınav değerlendirme toplantılarında her öğrenci tek tek ele alınarak değerlendirilir ve bireysel geri besleme çalışmalarıyla da süreç sarmal bir yapıda ilerler.

Öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemelerine ışık tutabilme adına her sene, iki gün süren “Meslek Tanıtım Günleri” ve “Kariyer Söyleşileri” düzenlenmektedir. Buna paralel olarak da arzu eden öğrencilerimize 11. sınıf sonunda,  mesleki staj programları imkânı sunulmaktadır.

Irmak Lisesi, öğrencilerini seçkin üniversitelere yerleştirme konusunda da iddialıdır. Tüm müfredat programlarının dikey ve yatay olarak düzenlendiği okulumuzda, sınavlara hazırlığın yalnızca 12. sınıfta yapılacak bir çalışmayla sınırlanamayacağı bilinciyle 9. sınıftan itibaren sınavlara yönelik sistemli bir hazırlık süreci yürütülür. 12. sınıfta iyice yoğunlaştırılan ve çok etkili bir danışmanlıkla beslenen bu süreç sonucunda öğrencilerimiz, tercihleri doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İTÜ gibi ülkemizin en seçkin üniversitelerine yerleşir.

Tercihlerini yurt dışı üniversitelerden yana kullanan öğrencilerimiz için de Irmak Lisesinde sürdürülen uluslararası programlar, bireyselleştirilmiş akademik ortam, sosyal sorumluluk çalışmaları, sportif etkinlikler ve yine çok etkili bir danışmanlık süreciyle her öğrencimizin hedefini gerçekleştirmesine olanak sağlanır. Özel Irmak Lisesi, mezunlarını MIT, Columbia, Sorbonne, Mcgill, Kings College, San Diego gibi dünyanın önde gelen üniversitelerine yerleştirmekten haklı bir gurur duyar.

Irmaklı öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve veliler; yani Irmak Ailesi’nin tüm paydaşları, Irmak kültürünün bir parçasıdır. Toplumsal sorumluluk gerektiren tüm alanlarda çevresine duyarlı hareket eden Irmak ailesi, her zaman güçlü bir kenetlenme ile farkındalık oluşturur.

Irmak Liseli her öğrenci, mezun olana kadar en az 50 saatlik sosyal sorumluluk görevi yaparak çift dilli bir sertifika almaya hak kazanır.

Irmak Okulları olarak 26 yıldır Atatürk İlke ve Devrimleri yolunda sürdürdüğümüz çağdaş ve nitelikli eğitim anlayışımızı, taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, 21. yüzyıl öğrencileri için gerekli eğitim ve öğretim programlarını, yöntem ve teknikleri yakından izleyerek sürdürmekte kararlıyız.


Sevgi ve saygılarımla,
Metin YOLERİ
Genel MüdürEtkinliklerimiz

Veli ve Öğrencilerimizin Görüşleri

PINAR ERSOY

Ben Pınar Ersoy,

Irmak Okullarında geçirdiğim 2005 – 2010 yılları hayatımın en güzel dönemiydi. Bu süre boyunca en başta Atatürkçü bakış açısı ile kaliteli bir akademik eğitimi, kendi dallarında son derece uzman çok değerli eğitimcilerden alma fırsatını yakaladım. Her alanda beni destekleyen kıymetli hocalarım sayesinde yeteneklerimin farkına vardım ve onları özgürce ifade edebileceğim ve geliştirebileceğim bir ortamda yetiştirildim. Lisedeki en unutulmaz anım, küçüklüğümden beri hayalim olan kendi eserlerimden oluşan resim sergimi lise binasının girişinde açıldığını gördüğüm gündü.

Mezun olduktan sonra Özel Irmak Lisesi’nde almış olduğum İngilizce eğitimi sayesinde kolayca üniversite hazırlık sınavını geçtim ve 2010 - 2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği ana dal, Endüstri Mühendisliği çift ana dal bölümlerini tamamladım. 2016 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans bölümünde eğitimime devam ediyorum.

Üniversite hayatım boyunca birçok farklı şirkette çalışma ve farklı sektörleri görme fırsatım oldu. 2013 - 2014 yılları arasında 1 yıl boyunca dünyada her yıl en çok patenti alan, 410.000’i aşkın çalışanı ile 170’den fazla ülkede faaliyet gösteren IBM Türkiye’de doğal dil işleme tekniklerini kullanarak “Watson Content Analytics” projesinde çalıştım. Ardından 2014 - 2016 yılları arasında iş analitik çözümlerinde dünya liderlerinden biri olan SAS Türkiye’de Analitik Danışmanlık departmanında görev aldım. 2016 nisan ayında itibaren Türkiye’nin en büyük ikinci bankası Garanti Bankasında “Risk Analitik” ekibinde çalışıyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Pınar ERSOY

Risk Analitik Yetkilisi

(2010 ÖZEL IRMAK LİSESİ MEZUNU)

5-B SINIFINDAN ÖĞRENCİMİZ NAZ ÖZPETEK'İN VELİSİ NAZAN ÖZPETEK

Ebeveynler olarak hepimiz, çocuklarımızın eğitimine çok önem veririz ve beklentilerimizi karşılayacak bir eğitim kurumunu bulmak için çok özen gösteririz. Benim ikiz çocuklarım, bu sene Irmak Okulları beşinci sınıf öğrencileri ve kendileri hem akademik, hem de sosyal olarak sürekli bir gelişim içindeler. Irmak Okulları,  öğrencilerini akademik olarak desteklerken, sosyal yönlerinin de gelişmesi için gerekli olan sanat, müzik ve sporla desteklemesi, çocukların kendilerine olan güveninin artmasını sağlıyor. Ayrıca verilen İngilizce eğitimini çok başarılı buluyorum. Çocuklarımız çağdaş bir eğitim alırken aynı zamanda kendilerine değer verilen, sevgi dolu bir ortamda, başkalarının haklarına ve farklılıklarına saygılı olmayı öğreniyorlar. Ben bu nedenlerden dolayı çocuklarımızın eğitiminde emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlere ve idari kadroya çok teşekkür ederim.

5-B SINIFINDAN ÖĞRENCİMİZ DEMİR DENİZ'İN VELİSİ GÜLİN DENİZ

İki oğlum da Feneryolu Irmak Anaokulunda başladılar eğitim hayatlarına. Anaokulundaki eğitim, özgüvene ve sosyal gelişime odaklıydı; müdür yok, “anane” vardı. İngilizceyi eğlenerek öğrendiler.

İlkokul zamanı geldiğinde hiç düşünmeden Irmak’a devam ettik ve ortaokul zamanı geldiğinde Metin Bey’in “Merak etmeyin.” sözünü unutmuyorum!

Okulumuzda çocuklar akademik olarak desteklenirken diğer yandan spor, müzik ve sanatla da ilgilendiriliyorlar. Herkes mutlaka bir enstrüman çalarken spor aktiviteleri düzenlenerek çocuklara spor sevdiriliyor. Kulüp dersleri çocuklara onları mutlu ederek öğretiyor. İngilizce eğitimi ise gerçekten çok başarılı ve ikinci yabancı dil dersleri de öylesine dersler değil; gerçekten ikinci bir yabancı dil öğreniyor çocuklar.

Geziler, okul bahçesindeki etkinlikler, kermesler, Irmak Kültür Merkezi’ndeki gösteriler, tiyatrolar… Yemekhanesi derseniz, beş yıldızlı otel büfesi (Velilere de senede bir açılsa fena olmaz hani!)…

Ayrıca bahçesinde kedileri besledikleri, top oynadıkları,  Anadolu Yakası’nın en ağaçlıklı kampüsü olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kapıdan girdiğiniz andan itibaren güvenlikten müdürlere kadar herkes güler yüzlü ve isini seviyor; sanırım başarı da buradan geliyor.

TEOG’da ve üniversite sınavlarında, özellikle yurt dışı okul kabullerinde çok ciddi başarıları var.

Kısaca özgüveni yüksek, Atatürkçü, meraklı, sosyal ve aynı zamanda saygılı çocuklar yetişiyor okulumuzda. Başta müdürlerimiz olmak üzere, tüm öğretmenlerimize ve çalışanlara teşekkür ederim.

Ön Kayıt