Merhaba

Irmak Okulları web sayfasına hoşgeldiniz.

1995 yılında Türkiye’deki ilk “ilköğretim okulu” olarak eğitim – öğretime başlayan okulumuz, kurulduğu tarihten bu yana, bilgi işlemeyi içselleştiren ve yetenekleri geliştiren özgün eğitim modeliyle öğretmen ve öğrencisine özgür öğrenme ortamları sunuyor; akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, bilgi ve yeteneklerini kullanarak yaşam boyu öğrenen, çağına karşı sorumlu, çağdaş bireyler yetiştiriyor.

Irmak Okulları; anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde K12 bütünselliğine sahiptir. Öğrencilerini yalnızca bulunduğu düzeye yönelik olarak değil, ilerideki aşamalara, üniversite eğitimine ve nihayet hayata hazırlamaya yönelik olarak eğitim ortamları sunan ve tüm okullarını aynı kampüs içinde barındıran bir kurumdur.

Anaokulumuzda, her bir öğrencimizin okula ve öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilmesi için zengin öğrenme ortamları sunulur. Öncelikli hedefimiz; tüm öğrencilerimizin mutlu bir şekilde okula gelmelerini , öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla kaynaşmalarını sağlamaktır. Eğitim programımız; uluslararası ve deneyimli öğretmenlerimizle tam gün İngilizce olarak yürütülür.  Öğrencilerimizin pedagojik yaklaşımlarla günlük hayatları içinde İngilizce olarak kendilerini ifade edebilmeleri için güçlü bir eğitim verilir. PYP eğitim programımız; oyun ve doğa  temelli bir içerik ile zenginleştirilmektedir. Her bir öğrencimizin hayatta başarılı , kendi potansiyelinin farkına varması ve fark yaratabilmesi için bireysel ihtiyaçlar dikkate alınır. Tüm öğrencilerimizin bir parmak izi kadar birbirinden farklı olduğu ilkesinden yola çıkarak özgün  çalışmalar ve titizlikle yürütülen bir öğrenci takip sistemiyle  ilk temel anaokulumuzda atılır. 

İlkokulumuzda, 2008 yılında Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından akredite edilmiş, Uluslararası Bakalorya Programı’nın İlkyıllar Programı ile Milli Eğitim Bakanlığı programı birlikte yürütülmektedir. İlk Yıllar Programı’nın amacı, öğrencilere erken yaşlarda uluslararası bakış açısı kazandırarak onları meraklı, sorgulayan, iletişim kuran, araştıran ve düşünme becerileri geliştiren, risk alabilen, duyarlı, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Dünya standartlarında sunulan akademik müfredatımız, kullanılan yöntem ve teknik açısından da bireysel farklılıkları destekler niteliktedir.

Okulumuzda tüm öğrenciler programa tam anlamıyla katılmak için desteklenirler. Programda temel bilgi ve becerileri edinme, kavramsal anlayışı geliştirme ve sorumlu eylemlerde bulunma arasında bir denge kurulmaya sağlanır. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine hem öğrencilerin hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi ile öğrenmenin sonuçlarına ulaşan, uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim programımızın en önemli amaçlarından biri de, öğrencilerin ulusal değerlerini ve kültürel kimliklerini korurken aynı zamanda dünya insanı olabilmeleri ve uluslararası bir düşünceye sahip olabilmelerini kazandırmaktır. Öğrenciler, program boyunca, bir dizi disiplinler üstü beceri,sosyal beceriler, iletişim becerileri, düşünme becerileri,araştırma becerileri ve öz yönetim becerileri edinir ve uygular. Bu beceriler, sadece sorgulama ünitelerinde değil, aynı zamanda sınıfta ve okul dışındaki yaşamda gerçekleşen öğrenme ve öğretme için de değerlidir.

Ortaokulumuzda, her öğrencinin tüm beceri alanlarındaki bireysel gelişimleri takip edilir. Genetik mirası gereği, her öğrencinin yeteneğinin birbirinden farklı ve eşsiz olduğu anlayışıyla programlarını yapılandıran okulumuzda, öğrenme bir süreç olarak değerlendirilir ve her an, her alan öğrenme için bir fırsat olarak görülür. Ders ortamları da farklı öğrenme biçimlerine ve hızlarına sahip öğrencilerin kendi potansiyellerini kullanmalarına fırsat sağlayan, farklılaştırılmış eğitim etkinlikleri ile tasarlanır.

Özel Irmak Ortaokulu, öğrencilerinin merkezi sınavlardaki başarısı konusunda da iddialıdır. Tüm müfredat programlarının dikey ve yatay olarak düzenlendiği okulumuzda, sınavlara hazırlığın yalnızca 8. sınıfta yapılacak bir çalışmayla sınırlanamayacağı bilinciyle 5. sınıftan itibaren sınavlara yönelik sistemli bir hazırlık süreci yürütülür. 8. sınıfta uygulanan merkezi sınavlar sonucunda % 1’lik dilimde yer alan öğrencilerimiz, sürekli geliştirilip zenginleştirilen programımızın devamlılığı içinde yer almak için Irmak Lisesine gelmeyi tercih ederler. Irmak Lisesinde sürdürülen uluslararası programlar ve bireyselleştirilmiş akademik ortam her öğrencimizin hedefini gerçekleştirmesine olanak sağlar. Mezunlarımız Türkiye’nin ve dünyanın seçkin okullarında yerlerini alır.

Irmak Ortaokulu MYP (Middle Years Programme) için aday okul statüsündedir. Irmak Okulları olarak, IB okullarının ortak felsefesi olan kaliteli, zorlayıcı ve uluslararası bakış açısı kazandıran eğitim modelinin öğrencilerimizin gelişimi açısından oldukça büyük bir önem taşıdığına inanıyoruz.


Lisemizde, her öğrencide entelektüel ve eleştirel bakış açısını oluşturma temeli üzerine kurulan ve Irmak kazanımları ile zenginleştirilen ders müfredatları; bilgiyi işleme, alanlar arası transfer edebilme, bilgiler arası bağlantı kurma ve uluslararası düşünebilme becerisini geliştirmeye yönelik olarak yapılandırılır.

Lise eğitiminde öğrencilerimize sunulan tüm programlar, “doğru insan yetiştirme felsefesi’’ üzerine kuruludur. 

Lisemizde uyguladığımız uluslararası AP programı, Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan uluslararası bir müfredat programıdır. 2014 yılında Amerika yükseköğretim kurumu olan “American College Bord” tarafından lisemiz akredite edilerek “Advanced Placement (AP)” programını uygulama hakkı kazanmıştır. Program, ABD’nin dışında 60’tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır. Yurt dışı üniversite kabullerinde ve ders denkliklerinde öğrencilerimize önemli avantajlar sunmaktadır. Türkiye’de de Sabancı, Koç, Özyeğin gibi üniversitelerde AP Programı öğrencilerine lisedeyken aldıkları derslerden muaf olma ve kredi tamamlama olanağı ve burs alma şansı sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve entelektüel gelişimleri, müfredat kazanımlarıyla örtüşen gezi ve etkinliklerle, farklı ilgi ve yetenek alanlarını kapsayarak öğrenciye geniş bir yelpaze sunan kulüp çalışmalarıyla, okul içinde ve dışında düzenlenen spor müsabakalarıyla, kültürel ve sanatsal etkinliklerle desteklenir. Bu doğrultuda yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için her öğrencinin eğitim sürecinde uygulanan tüm etkinlikleri deneyimlemesi teşvik edilir.

Akademik gelişimin izlenmesinde ölçme ve değerlendirme çalışmaları, Irmak’ta oldukça sistemli bir yapı içinde ilerler. Her sınıf seviyesinde müfredat çerçevesinde uygulanan klasik sınavların yanı sıra deneme sınavları, durum değerlendirme sınavları ve konu tarama testlerinin sonuçları Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından ayrıntılı olarak raporlandırılır; sınav sonuç raporları ilgili derslerin sınav değerlendirme toplantılarında her öğrenci tek tek ele alınarak değerlendirilir ve bireysel geri besleme çalışmalarıyla da süreç sarmal bir yapıda ilerler.

Öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemelerine ışık tutabilme adına her sene, iki gün süren “Meslek Tanıtım Günleri” ve “Kariyer Söyleşileri” düzenlenmektedir. Buna paralel olarak da arzu eden öğrencilerimize 11. sınıf sonunda,  mesleki staj programları imkânı sunulmaktadır.

Irmak Lisesi, öğrencilerini seçkin üniversitelere yerleştirme konusunda da iddialıdır. Tüm müfredat programlarının dikey ve yatay olarak düzenlendiği okulumuzda, sınavlara hazırlığın yalnızca 12. sınıfta yapılacak bir çalışmayla sınırlanamayacağı bilinciyle 9. sınıftan itibaren sınavlara yönelik sistemli bir hazırlık süreci yürütülür. 12. sınıfta iyice yoğunlaştırılan ve çok etkili bir danışmanlıkla beslenen bu süreç sonucunda öğrencilerimiz, tercihleri doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İTÜ gibi ülkemizin en seçkin üniversitelerine yerleşir.

Tercihlerini yurt dışı üniversitelerden yana kullanan öğrencilerimiz için de Irmak Lisesinde sürdürülen uluslararası programlar, bireyselleştirilmiş akademik ortam, sosyal sorumluluk çalışmaları, sportif etkinlikler ve yine çok etkili bir danışmanlık süreciyle her öğrencimizin hedefini gerçekleştirmesine olanak sağlanır. Özel Irmak Lisesi, mezunlarını MIT, Columbia, Sorbonne, Mcgill, Kings College, San Diego gibi dünyanın önde gelen üniversitelerine yerleştirmekten haklı bir gurur duyar.

Irmaklı öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve veliler; yani Irmak Ailesi’nin tüm paydaşları, Irmak kültürünün bir parçasıdır. Toplumsal sorumluluk gerektiren tüm alanlarda çevresine duyarlı hareket eden Irmak ailesi, her zaman güçlü bir kenetlenme ile farkındalık oluşturur.

Irmak Liseli her öğrenci, mezun olana kadar en az 50 saatlik sosyal sorumluluk görevi yaparak çift dilli bir sertifika almaya hak kazanır.

Irmak Okulları olarak 26 yıldır Atatürk İlke ve Devrimleri yolunda sürdürdüğümüz çağdaş ve nitelikli eğitim anlayışımızı, taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, 21. yüzyıl öğrencileri için gerekli eğitim ve öğretim programlarını, yöntem ve teknikleri yakından izleyerek sürdürmekte kararlıyız.


Sevgi ve saygılarımla,
Metin YOLERİ
Genel MüdürEtkinliklerimiz

Projelerimiz ve Başarılarımız

Veli ve Öğrencilerimizin Görüşleri

5B SINIFINDAN ÖĞRENCİMİZ CEM YÜCEL'İN VELİSİ YONCA YÜCEL

"Bundan tam 6 yıl önce kendi çocukluk hatıramda mutlu olduğum ve okumaktan zevk duyduğum benzer bir okula oğlum için kayıt yaptırdım.

O’nun okurken içinde mutlu olacağı, yemyeşil bahçesinde koşup ağaçların aromasını, denizinin iyotunu nefesine çekeceği bir okula, Irmak Okulları'na...Anne kucağından öğretmenlerinin şefkatli kollarına bıraktığım oğlum bugün 5. Sınıfa devam ediyor. Irmak ile ilgili çok şey söylemek mümkün ama öncelikle veli ile gerek idare gerekse de öğretmen iletişiminin kusursuz olduğunu iletmeliyim. Çocuklar ismen tek tek bilinerek, güvenli bir ortamda eğitim alıyorlar. İngilizceyi hazırlık sınıfından itibaren native hocalarla öğreniyorlar öyle ki, oğlum kelime telaffuzunda hata yaptığımda beni düzeltiyor.

5B SINIFI ÖĞRENCİLERİMİZDEN IRMAK SU ŞEKERKIRAN'IN VELİSİ ÖZLEM SELMA ŞEKERKIRAN

Irmak okullarında kızımın eğitim alması beni çok mutlu ediyor. Kızım her gün okuldan geldiğinde okulda neler yaptığını bana gözleri parlayarak anlatıyor.Yemekhanede serçelerle yemek yediklerini, okula yeni yıl şarkıları dinleyerek başladıklarını, öğretmenlerinin kendilerine birey olarak değer verdiklerini ve çok sevdiklerini.Bir sorun yaşadığında mutlaka bir öğretmenin ya da idarecinin çözüm odaklı kendisine yaklaştığını anlatıyor.

Bunlar için Irmak okulları bünyesinde görevini en iyi şekilde yapan bütün öğretmenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.Ayrıca şunu da söylemeden geçmek istemem.Okul müdürümüz Sayın Metin Yoleri’ nin eğitim öğretim anlayışı ve vizyonu kendisini ilk tanıdığım andan itibaren bende müthiş bir hayranlık uyandırmıştır. İnci hanımın her zaman bizi rahatlatan tutumu ve gülümsemesini de es geçmek istemem. Kısaca Irmak okullarında kızımın okuyor olmasından hem mutluluk hem de gurur duyuyorum.

Saygı ve sevgilerimle,

Özlem Selma Şekerkıran

5-B SINIFINDAN ÖĞRENCİMİZ ÖZGÜR DURU AKAR'IN VELİSİ YELİZ AKAR

Irmak Okullarıyla yolumun kesişmesi, ilk olarak oğlumun bir başka özel okulda okurken Irmak Okullarıyla yapacakları maçı seyretmek için geldiğim gün oldu. Okula daha ilk adımımı attığımda bambaşka bir havayla karşılaştım. O zamanlar, yuvaya giden  kızım için okul araştırması içindeydim. Oğlumun maçı bitip de bahçeye çıktığımızda  oğlumun dönüp bana “Anne, burası ne kadar güzel bir okul, değil mi?” deyişi hâlâ kulaklarımda. Evet, gerçekten  etrafıma baktım; yeşillikler içinde kuş cıvıltılarının olduğu  bir bahçe, etrafta  koşuşan çocukların neşeli  kahkahaları… “Farklı bir huzur var bu okulda.”  dedim kendi kendime.  

İşte o gün karar verdim kızımı Irmak Okullarında okutmak istediğime ve hatta kızımla kalmayıp 6. sınıfta başka  bir  özel okulda okuyan  oğlumu da Irmak Okullarına naklettim.

Sanırım çocuklarımla ilgili verdiğim kararlar içinde en doğrularından biri oldu bu kararım. Oğlum hiç yadırgar mı diye düşünmedim ve tam da dediğim gibi oldu; o kadar sıcak bir ortamla karşılaştı ki, geldiği ilk ay okul başkanlığına adaylığını koydu! İşte, bir okula kendini  ait hissetme duygusu budur!

Ben Irmak serüvenine iki çocuğumla başladım. İlkini mezun ettik başarıyla, şu an bir Fransız okulunda duruşuyla, başarısıyla hep kendinden söz ettiriyor ve öğretmenleri kendisine “Hangi okuldan geldin?” diye sorduklarında büyük bir gururla “Özel Irmak Okulları” diye cevap  veriyor.

Şimdi kızımla bu serüvenin ikinci bölümündeyiz!  Kızımın okula sevgisi  dillere destan! Önünden her geçişimizde okulunu hayranlıkla seyrederek sevgisini dile getiriyor.

Irmak Okullarında beni etkileyen başka bir nokta da çok fazla öğrenci kabul etmeyişi de olmuştur. Oğlumun geldiği okulda öğretmenleri, bırakın tanımayı, listede ismini bulmakta zorlanırken okulumuzda  veli toplantılarında “Ah, siz Duru’nun  annesisiniz, değil mi?” diyorlar içeri girdiğim ilk anda. Bu kadar öğrencilerini tanıyan, onlarla yakından ilgilenen bir okul var mıdır, bilmem.

Irmak Okullarında 6. senemizi devirdik. Okul, bizim için ikinci bir  yuva oldu. Irmak  Okullarında, deneyimli  sevgi dolu  öğretmenlerin Atatürk ilkeleri doğrultusunda verdiği eğitim, çocuklarımızı sadece akademik olarak değil sosyal olarak da hayata hazırlıyor. Ben ve tüm ailem, Irmak Okullarının bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk  duyuyoruz.

Ön Kayıt