Türkçe

TÜRKÇE BÖLÜMÜ FELSEFESİ VE ÖĞRETİM AMAÇLARI

Öğrencilerin sosyo-kültürel, psikolojik ve zihinsel gelişimlerinde, etkili bir dil eğitiminin yaşamsal önemi vardır; çünkü dil, iletişimin temel öğesidir. Öğrenmenin de bir tür iletişim süreci olduğu göz önünde bulundurulursa öğrencilerin kendi toplumlarıyla etkileşebilme yeteneklerini ve okul başarılarını dillerini kullanabilme becerileri belirler.

Dille iletişimin bir yönünü izlediğini, dinlediğini ve okuduğunu anlama; diğer yönünü duygularını, düşüncelerini, tasarılarını, izlenimlerini sözle veya yazıyla anlatma oluşturmaktadır.

Günümüzde, görsel ve işitsel araçların hızla yayılarak yaşamımızda etkin bir rol oynaması anlamanın ve anlatmanın önemini daha da artırmıştır.

Türkçe eğitimi almış bir kişi; kendisine söz ve yazıyla anlatılmaya çalışılan duyguları, düşünceleri, tasarıları ve izlenimleri, herhangi bir noktayı atlamadan kavrayabilmelidir. Öğrenci, yalnız konuşmacı veya yazarın iletisini kavramakla kalmamalı, kavradığı anlamlar üzerinde düşünmeli ve bu anlamları gerektiğinde kendi yaşamında da kullanabilmelidir.

Türkçe eğitimi sonucunda duygular, düşünceler, tasarılar ve izlenimler, belli bir amaca yönelik olarak başkalarına söz veya yazıyla anlatılabilmelidir; çünkü çağımızdaki toplumsal yaşayış, başkalarını anlamak kadar, kendimizi anlatmayı da zorunlu kılmaktadır.

İnsan dil aracılığıyla düşünür. Her ülkede büyük önem verilen dil öğretiminin temel amacı, öğrencilerin iletişim becerileri yanında “düşünme” yeteneklerini de geliştirmektir. Bu nedenle Türkçe düşünebilmenin ancak Türkçenin yeterince bilinmesiyle gerçekleşebileceği de unutulmamalıdır.

 

Bölüm Amaçları:

Bölümümüz kapsamında bulunan Türkçe dersinin genel amacı; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ana dilini doğru kullanan, kendi kültürünü tanıyan ve dünyadaki kültürlere duyarlı, okuma alışkanlığı ve sistematik düşünme yetisi kazanmış bireyler yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrencilerimiz,

1) Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlayabileceklerdir.

2) Anladıklarını ve düşündüklerini eksiksiz ve akıcı bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerisini geliştireceklerdir.

3) Türk dilinde doğru düşünerek Türk dilinin kurallarının farkına varacak, bu konudaki kazanımlarını doğru ve etkili kullanmaya özen göstereceklerdir.

4) Okumayı zevk ve alışkanlık hâline getirerek sözcük dağarcığını zenginleştireceklerdir.

5) Dilin düşünme ve iletişim alanlarındaki önemini kavrayarak yaşamlarının bütününe bu kazanımı aktaracaklardır.

6) Projelerini hazırlarken araştırma, inceleme, karşılaştırma ve eleştirme yöntemlerini kullanacaklardır.

7) Bireysel ya da grup olarak sunum becerileri geliştireceklerdir.

8) Konuşma hazırlarken sınıfta öğrendikleri teknikleri kullanacak, topluluk karşısında rahat ve etkili konuşma becerilerini geliştireceklerdir.

 

Bölüm Hedefleri:

MEB tarafından belirlenen müfredat programı dâhilinde öğretim etkinliklerini düzenleyen, geliştiren ve uygulayan bölüm öğretmenlerimiz; aynı zamanda teknolojinin getirdiği yenilikleri sınıf ortamına aktararak öğrencilerimizin;

• Türk dilinin kurallarını benimseyerek dilimizi doğru ve etkili şekilde kullanma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,

• Türk diline saygılı, günlük yaşamda dilin kullanımına özen gösteren bireyler olarak dili iyi kullanmaya çalışma bilinci geliştirmelerini sağlamak,

• Okuma alışkanlığı kazanarak edebiyat zevki geliştirmelerini sağlamak,

• Yaşamlarının bütününde ve eğitimlerinin her alanında doğru düşünme ve çevreleri ile sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirmek,

• Sözcük dağarcıklarını geliştirerek dilin gücünü kavramalarını sağlamak,

• Türk kültürel mirasını, Atatürk ilke ve devrimlerini evrensel boyutta özümseyerek bunların sürekliliği için çalışma bilinci geliştirmelerini sağlamak,

• Kendi seviyelerine uygun edebi eserleri seçebilme, edebi eserleri karşılaştırabilme ve edebi eleştiri yapabilme becerisi kazanmalarını sağlamak,

• Edebi eserlerden hareketle edebiyat- günlük yaşam ilişkisini kurabilmelerini sağlamak,

• Edebi eserlerin rehberliğinde kendine ve çevresindekilere güvenen ve saygı duyan bireyler olmalarını desteklemek,

• Dünya ve devlet gündemini takip edebilen, bilgili öğrenciler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

• Girecekleri ulusal ve uluslararası sınavlara yönelik çalışmaları sürdürmek

temel hedefleriyle çalışmaktadır.Bu sayfa 2.2.2022 11:45:15 tarihinde güncellenmiş ve 4749 defa ziyaret edilmiştir.

Ortaokul Etkinliklerimiz

Ön Kayıt