Sosyal Bilgiler

SOSYAL BİLGİLER BÖLÜMÜ FELSEFESİ VE ÖĞRETİM AMAÇLARI

Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde ve onların belli değerleri tanımalarında önemli bir rol oynamaktadır.

Sosyal Bilgiler programı ile kendini ifade eden, başkalarını dinleyebilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, demokratik, laik, evrensel değerlere sahip, çevrenin ve kültürel mirasın korunması gerektiği bilinci ile yetişmiş, araştırmacı ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler dersi işlenirken “yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta” doğru bir eğitim yöntemi benimsenir. Çalışılan dönemin değerleri, dönemin bilgisi ve düşünce dünyası göz önünde bulundurulur, incelenen olay ve olguların günümüze olan etkisi her boyutuyla irdelenir. Her çalışmada; değişim ve süreklilik, benzerlik ve farklılık, neden ve sonuç, zaman/kronoloji, olgu ve düşünce gibi belli kavramlar üzerinde temellendirilir. Konuların somutlaştırılmasında tarihî tablolardan, kartpostallardan, resimlerden, filmlerden haritalardan, atlaslardan, gezi ve gözlemlerden yararlanılır. Güncel olaylarla konular arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilir.

Bu eğitimin sonunda öğrencilerimiz, edindiği bilgilerden yeni bilgiler üreten, sorgulama ve merak duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştir.

 

Bölüm Amaçları:

Çeşitli araç ve yöntemler kullanarak, açıklama ve anlamanın ötesinde dönüştürme ve değiştirme amacı taşıyan Sosyal Bilgiler programının sonunda öğrencilerimiz:

1. Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik, demokratik ve çağdaş değerleri bilerek, bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi gerektiği bilincini kazanacaklardır.

2. Günlük hayatta kendini ifade etmede gerekli terminolojiyi kullanabilecektir.

3. Geçmişi yorumlayarak, günü algılamayı ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı başarabilecektir.

4. Evrensel demokratik yurttaşlık değerlerini benimseyeceklerdir.

5. Düşünmeyi, tartışmayı, özgür seçim yapıp karar vermeyi, öğrenebilecektir.

6. Başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilecektir.

7. Çevresinde yaşanan olaylara duyarlılık gösterebilecektir.

8. Mekânın rolünü anlayabilecektir.Bu sayfa 2.2.2022 12:00:42 tarihinde güncellenmiş ve 4299 defa ziyaret edilmiştir.

Ortaokul Etkinliklerimiz

Ön Kayıt