Psikolojik Dan. ve Rehberlik Çalışmaları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

İlkokul çağı çocuğunun okul sistemine uyum sağlaması, gelecek yıllardaki okul yaşamını etkileyecek önemli bir faktördür. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü bu süreci kolaylaştırmak için, öğrenci, veli ve öğretmenlerle iş birliği içinde çalışır. Çalışmalarla öğrencilerimizin:

• Sınırlarının farkında, yaşından beklenen sorumlulukları üstlenebilen,
• Kendisiyle ve diğer insanlarla barışık,
• Sosyal yaşamda ayakları üzerinde durabilen,
• Sorun çözme becerileriyle donanmış,
• Duygu ve düşüncelerini, yerinde ve zamanında, etkin bir biçimde ifade edebilen,
• İlgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık,
• Mutlu ve sağlıklı bireyler,

olarak yetişmeleri için sürekli, sistemli ve profesyonel bir yardımın verilmesi hedeflenmektedir.
Bu hedefler doğrultusunda; yıl içinde gözlemlenen gelişimsel ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerde çeşitli konularda farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla seminerler veya sınıf içi etkinlikler gerçekleştirilir. Bu yıl gerçekleştirilen/gerçekleştirilen çalışma konuları,

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler
Yıl içerisinde öğrencilerle bireysel olarak görüşülmektedir. Sınıf ve saha gözlemi yapılarak öğrenciler hem grup içerisinde hem de bireysel olarak sosyal duygusal açıdan değerlendirilmektedir. Öğrencilerin görsel algı, dikkat, kavram bilgisi gibi temel becerilerini geliştirmek amacıyla yaş gruplarına uygun değerlendirme araçları kullanılarak eğitim ihtiyaç analizleri yapılmaktadır ve gerekli yönlendirmeler gerçekleştirilmektedir.

Seminerler ve Workshop Çalışmaları
Yıl içinde gözlemlenen gelişimsel ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerde çeşitli konularda farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla seminerler veya sınıf içi çalışmalar gerçekleştirilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerimizle bireysel ve grup çalışmaları yaparak öğrencilerimize çeşitli alanlarda beceriler kazandırmayı hedeflemektedir:

Workshop Çalışmalarımız
Bu sene yapılan çalışma konuları,
• Okula Uyum
• Arkadaşlık İlişkileri ve Zorbalık
• Sorumluluklarımız
• Duyguları Tanıma
• Bedensel Sınırlarımız
• Sınav Kaygısı (4.sınıflar)
• Ortaokula Geçiş (4.sınıflar)

 

Kişisel Gelişim Atölyesi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde öğrencilerimizin akademik ve kişilik gelişimleri izlenmekte; sosyal becerileri geliştirici bireysel çalışmalar, grup ve sınıf çalışmaları uygulanmakta; gereksinim duydukları konularda öğrencilerimize bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır.

Bu kapsamda yapılan “Kişisel Gelişim Atölyesi” çalışmalarında Öğrencilerin kendisini ve çevresini tanıma, duyguları fark edip ifade edebilme, çatışma çözme ve etkili iletişim kurma, zor durumlarla etkili ve güvenli şekilde başa çıkabilme becerilerini desteklemek amacıyla sınırlı sayıda öğrenciyle yapılan ve ortalama 5 hafta, haftada 1 ders saati süren çalışmalardır.


Velilere Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler
Yıl içerisinde tüm velilerle birebir görüşülmektedir. Bu görüşmelerde öğrencilerin gelişim öyküleri alınmakta, okul içerisinde yapılan gözlemler ve çalışmalar değerlendirilmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Veli Bültenleri
Gelişim dönemlerine uygun olarak çeşitli konularda bilgilendirici e- bültenler hazırlanarak velilere belirli aralıklarla gönderilmektedir.

Seminer ve Konferanslar
Eğitim öğretim yılı içerisinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümüne yansıyan konulara ve veli ihtiyaçlarına göre seçilen çeşitli konularda, okul psikolojik danışmanı ve alanında uzman kişiler tarafından velilere yönelik seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.Bu sayfa 6.6.2017 07:49:55 tarihinde güncellenmiş ve 13468 defa ziyaret edilmiştir.

İlkokul Etkinliklerimiz

Ön Kayıt