Ölçme Değerlendirme

Öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü, uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile ders içi ve ders dışı eğitim – öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.
Öğretmenler, söz konusu faaliyetlerle öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve beceriyi kazanıp kazanmadığını sürekli olarak takip eder ve değerlendirir. Sınavlar klasik türde yapılabileceği gibi çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru / yanlış, tamamlamalı sorulardan oluşabilir. Sınavlar; sınav haftasında ortak sınav olarak uygulanır. Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü puan verilmesi esastır. Sözlü puanı; öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları; derse hazırlıkları, katılımları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. YGS ve LYS’ye hazırlık yapmak üzere akademik birimlerle işbirliği içinde yaprak testler ve deneme sınavları uygulanır.


Sınavların sonuçlarını takip etmek ve okulla işbirliği yapmak, öğrenci ve velilerimizin temel sorumluluğu olarak değerlendirilmektedir.


Sınav sonuçlarına göre öğrencilerimizin başarılı oldukları alanların belirtildiği, tamamlamaları gereken kazanımların yer aldığı sınav sonuç analizleri, web sayfamızdan takip edilebilir. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı günü takip eden yedinci gün sistemde yer almaktadır. 

Durum Değerlendirme Sınavları

Özel Irmak Lisesinde, öğrencilerin akademik süreçlerinin takibi kazanım ölçümüne dayanmaktadır. Her ünitenin sonunda öğrencilerimizin kazanımlarının ölçüldüğü test sınavları uygulanır ve geliştirilmesi gereken alanlar belirlenerek kazanım pekiştirme ve test yöntemi geliştirme çalışmaları yapılır. Dönemin son sınavı, “Durum Değerlendirme Sınavı” niteliğinde uygulanır. Bu uygulama aracılığıyla öğrencilerimizin öğrenme alanları, süreç ve sonuç değerlendirmeleri ile ölçülür.

Akademik Başarının Değerlendirilmesi

Sınavlar, ödevler ve projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir:
 

PUAN

DERECE

85,00 – 100

Pekiyi

70,00 – 84,99

İyi

60,00 – 69,99

Orta

50,00 – 59,99

Geçer

0 – 49,99

GeçmezVeli - Öğretmen Paylaşım Günleri

Yılda iki kez öğrencilerin genel gelişimlerinin paylaşıldığı veli- öğrenci-öğretmen toplantıları yapılır. Bu toplantılarda öğrencilerin her alandaki gelişmeleri veli ve öğrencilerimizle paylaşılır, öneriler sunulur. Gereksinim duyulduğunda öğretmenlerin görüşme günlerinde, web sitemizde yer alan randevu alma sisteminden randevu alınarak görüşmeler yapılır. Veli - öğretmen görüşmeleri, karne tarihinden bir hafta önce tamamlanır.Bu sayfa 4.2.2022 11:46:39 tarihinde güncellenmiş ve 6256 defa ziyaret edilmiştir.

Lise Etkinliklerimiz

Ön Kayıt