Ölçme Değerlendirme

Ortaokul sınıflarında zümre öğretmenlerince hazırlanan sınavlar ve Durum Değerlendirme Sınavları (DDS), dönem başında planlanarak sınav çizelgesinde belirtilir. Sınav çizelgesi, okul yönetimi tarafından duyuru panosunda ilan edilir, öğrenci ve veli modülünde yayınlanır. Öğrenciler, sınav sonuçlarının yanında performans ödevi, proje çalışmaları ve ders içi performansları dikkate alınarak değerlendirilir. Ünite sonlarında uygulanan konu tarama testleriyle öğrenme süreci değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları ilgili bölümler tarafından incelenerek geri besleme stratejileri oluşturulur.
Sınav sonuçları veli ve öğrenciler ile paylaşılır. Sınavların sonuçlarını takip etmek ve okulla işbirliği yapmak, öğrenci ve velilerimizin temel sorumluluğu olarak değerlendirilmektedir.
Irmak Ortaokulunda 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 5, 6 ve 7. sınıflar düzeyinde, tarafsız ve güvenilir bir kurum olan Cito Türkiye ile ortak çalışmalara başlanmıştır. 1968 yılında kurulan Cito, merkezi Hollanda’da bulunan uluslararası bir ölçme değerlendirme kurumudur. 30 ülkeye çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti veren Cito, Avrupa’da alanındaki en büyük kurumdur. PISA Konsorsiyumu’nun etkin bir üyesi olarak PISA çalışmalarının geliştirilmesinde etkin bir role sahiptir.

• Gelişim Raporları

Gelişim / ara değerlendirme raporları anaokulu, ilkokul ve ortaokul sınıflarında kullanılan değerlendirme araçlarından biridir. Her dönem sonu karne ile birlikte verilen gelişim/ara değerlendirme raporları, öğretmenlerin öğrencilerimizin bireysel gelişimleriyle ilgili görüşlerini paylaştıkları bir değerlendirme aracıdır. Öğretmenler, öğrencilerin akademik ve davranışsal gelişimleriyle ilgili gözlemlerini, verilerini ve düşüncelerini yazılı bir metinle veya derecelendirme ölçeğiyle rapor üzerinde belirtir.

• Portfolyo Dosyaları/ Portfolyo Toplantıları

Portfolyo dosyaları anaokulu, ilkokul ve ortaokul 5 ve 6. sınıflarda kullanılan değerlendirme araçlarından biridir. Öğrenciler, yıl boyu farklı derslerde yaptıkları çalışmaları öğrenci dosyalarında düzenli olarak biriktirirler. Her öğrenci gelişim gösterdiğine inandığı veya kendini ifade ettiğini düşündüğü çalışmaları kendisi seçer ve bu çalışmaları neden seçtiğini açıkladığı bir formla birlikte “portfolyo dosyası”na yerleştirir. Öğrencilerimiz, yıl sonunda düzenlenen “Portfolyo Toplantısı”nda, portfolyo dosyasına seçtiği çalışmaları velisi ve öğretmenleriyle paylaşır. Portfolyo toplantıları, eğitim - öğretim uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu toplantıların sağlıklı yürütülmesi ve her öğrencimize gereken zamanın ayrılabilmesi için o günlerde okul tatil edilir.

• Akademik Başarının Değerlendirilmesi:

Öğrenci başarısı; derslerin özelliklerine göre, proje çalışmaları, performans ödevleri, sınıf düzeylerine göre yazılı sınavlar, ders içi performans ve proje çalışmalarından alınan notlar esas alınarak değerlendirilir. Yazılı sınav, performans ödevi, ders içi performans ve projelerin değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Verilen puanlar doğrudan not çizelgesine yazılır. Her yarıyılda verilen puanların aritmetik ortalamaları alınır, 5’lik not sistemine çevrilir.
 

PUAN

NOT

DERECE

85 – 100

5

Pekiyi

70 – 84

4

İyi

55 – 69

3

Orta

45 – 54

2

Geçer

0 – 44

1

Başarısız

 Bu sayfa 4.2.2022 11:42:58 tarihinde güncellenmiş ve 5990 defa ziyaret edilmiştir.

Ortaokul Etkinliklerimiz

Ön Kayıt