Öğrenen Profili

Irmak Okulları’nda müfredat çalışmalarına yerel ve küresel bir bakış açısı kazandırmak hedeflenir. Yakından uzağa felsefesiyle kendi kültürlerinin farkında olmaları sağlandığı gibi diğer kültürlerin de varlığını farklı boyutlarıyla keşfetmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerde uluslararası bakış açısı kazandırma yolunda merkezde öğrenen profillerinin içselleştirilmesi ve günlük yaşama aktarılması bilinci vardır. Bu doğrultuda tüm okul topluluğunda uluslararası bilinci içselleştirme amacıyla çeşitli etkinliklerle hatırlanan ve kutlanan ulusal ve uluslararası önemli günler, sosyal etkinlikler, kulüp çalışmaları ve projeler birer dünya vatandaşı yetiştirme sürecinde bizlere destek olmaktadır. Bu çalışmalarımızda okul kütüphanesinde bulunan görsel – yazılı medya kaynakları ve teknolojiden yararlanılmaktadır. Öğrencilerimizin, IB Öğrenen Profili özelliklerini içselleştirmiş ve olumlu tutumlar geliştirmiş birer dünya vatandaşı olmaları hedeflenmektedir.

PYP’nin en önemli amaçlarından biri de, öğrencilerin ulusal değerlerini ve kültürel kimliklerini korurken aynı zamanda dünya insanı olabilmeleri ve uluslararası bir düşünceye sahip olabilmelerini kazandırmaktır. Öğrencilerin IB Öğrenen profili özelliklerini geliştirerek dünya insanı olmalarını hedefler. Bütün IB programlarının temel amacı daha iyi ve barış dolu bir dünya yaratmayı destekleyecek uluslar arası bilince sahip bireyler yetiştirmektir. Bu süreçte Irmak Okulları PYP öğrenen grubunda yer alan öğretmenlerimiz de IB – PYP organizasyonunun düzenlediği yurt içi, yurt dışı ve online eğitim çalışmalarına katılarak programda yapılan gelişme ve güncellemeleri yakından takip etmektedirler.

Bir IB PYP okulunda bilgi ve becerileri kullanma alanında bir denge gereklidir. Kavramsal anlayış, olumlu tutum sergileme ve sorumluluk alma arasındaki kurulacak bağlantı önemlidir.

IB PYP Programının Merkezinde Yer Alan Öğrenen Profilleri;

Bütün IB programlarının amacı, tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir.
IB öğrenenleri şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar.

Araştıran-Sorgulayan Öğrenciler, doğal meraklarını geliştirirler. Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri kazanmışlardır ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.

Bilgili Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.

Düşünen Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun kararlar verirler.

İletişim kuran Bilgileri ve düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.

İlkeli Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler.

Açık görüşlü Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.

Duyarlı İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.

Riski göze alan Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız bir ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.

Dengeli Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.

Dönüşümlü düşünen Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.
 Bu sayfa 5.6.2017 16:22:03 tarihinde güncellenmiş ve 3231 defa ziyaret edilmiştir.

ETKİNLİKLER

BAŞVURU FORMLARI

Aşağıdaki formları doldurarak istediğiniz konuda bize ulaşabilirsiniz.

IRMAK OKULLARI

  • Cemil Topuzlu Caddesi No:100 Caddebostan P.K. 34728 Kadıköy - ISTANBUL
  • Anaokulu Direk Hat : 0 (530) 173 00 11
  • Telefon : 0 (216) 411 39 23 - 24 - 25
  • Faks : 0 (216) 411 39 26
  • E-Posta : ogrenci.isleri@irmak.k12.tr
  • Yerleşke Planı için tıklayınız
Yandex.Metrica