Modern Diller

Dil, bir insanın dünyayı tanımasını ve deneyimlerini aktarmasını sağlayan bir araçtır. Yabancı bir dil öğrenmek, öğrencinin sorun çözmesini ve konulara eleştirel olarak yaklaşabilmesini sağlar. Kişinin davranışsal yetkinliğini, kendi dil alanı sınırlarının ötesine geçirerek geliştirmesini sağlar; öğrencilerin o ana kadar sahip oldukları kültürü de içine alarak kültürler arası etkileşime katkıda bulunur.


"Bir dil bir insanıdır." sözünü göz önünde bulundurursak, globalleşen dünyamızda ikinci bir dilin öğrenilmesi kaçınılmazdır. Irmak Okullarında öğrencilerimiz 3. sınıftan itibaren İngilizcenin yanı sıra İspanyolca, Almanca veya Fransızca dillerinden birini seçerler ve 8. sınıfın sonuna kadar Avrupa Dil Kriterlerinin belirlemiş olduğu A 2.2 seviyesinin sonuna kadar ulaşırlar. İkinci yabancı dil eğitimindeki amacımız;


• Öğrencinin yeni bir dil öğrenmeye karşı yapıcı bir ilgi duyması, diğer ülkelerin kültürlerine yakınlaşması, kültürler arası farkındalıklarının artması ve çevresi ile fikir alışverişi yapması,
• Öğrencinin ilgisinin uyanması ve keyif alması,
• Öğrencinin yaratıcılığını destekleyerek öğrenciye kişisel buluş ve keşifleri için yer ve zaman tanıyan içerik ve yöntemlerle güven ve eleştirel düşünme biçimi kazanması,
• Dil bilgisi odaklı yöntem yerine yaratıcılığı, esnekliği, sorun çözme bilincini ve eleştiri yetisini geliştiren iletişime dayalı öğrenme biçimleri kullanarak kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirerek hayata geçirmeleri,
• Bireysel farklılıklara sahip olan öğrenciler için çeşitli öğrenme fırsatları yaratılması ve çok yönlü yöntemlerin kullanılmasıdır.
Her dil, uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarına öğrencilerini hazırlar. Almanca FIT sınavları, Fransızca DELF sınavları ve İspanyolca DELE sınavları her yıl Mayıs ayında uygulanır.
2. yabancı dilin iletişimsel yaklaşım yöntemiyle öğretildiği ortaokul programında öğrenci, hedef dildeki dört beceriyi geliştirir:

1- Duyma – Anlama Becerisi
Basit günlük konuşmaları yavaş ve net söylendiği takdirde anlayabilme, ders içi komutları anlayıp yerine getirebilme, sınırlı sözcük bilgisi içeren konuşmaları takip edebilme

2- Konuşma Becerisi
Basit cümleler kurarak selamlaşma, kendini ve başkalarını tanıtma, istek ve duygu bildirme, sayı sayma, okul ve ev yaşantısı hakkında temel bilgiler aktarabilme, basit sorular sorup cevaplandırabilme, oturduğu yer ve şehir hakkında bilgi verebilme; ilgi alanları, spor türleri, hayvanlar, mevsimler, hava durumu, gelenek ve görenekler hakkında konuşabilme, düzeylerine uygun konular hakkında basit tartışmalar yapabilme

3- Okuma – Anlama Becerisi
Basit yapılı cümleleri ses ve vurgulama açısından doğru olarak okuyabilme, basit metinleri okuyup genel hatlarıyla anlayabilme, giderek hızlanan okuma temposu edinebilme

4- Yazma Becerisi
Kısa basit cümleleri, kartpostalları doğru yazabilme, otel giriş formu vb. basit formları doldurabilme, düşündüklerini ve sözlü ifadelerini dil bilgisel açıdan doğru olarak yazabilme, dinlediği düzeyine uygun kısa metinler hakkında yazı yazabilmeBu sayfa 2.2.2022 13:56:26 tarihinde güncellenmiş ve 5139 defa ziyaret edilmiştir.

Ortaokul Etkinliklerimiz

Ön Kayıt