Matematik

MATEMATİK

Uygarlığın başlangıcıyla birlikte, insanoğlu çevresiyle etkileşimini birçok alanda geliştirmiştir. Bu etkileşimi daha verimli kılabilmek için çevresindeki doğayı ve fiziksel olayları anlamaya ve bu olaylara anlamlar yüklemeye başlamıştır. M.Ö 30000–40000 yıllarında kemiklerin üzerine atılan çentik izleriyle temelleri atılan Matematik, zaman içerisinde bir bilim dalı haline gelmiş, gelişip dallara ayrılarak ismini dahi bilmediğimiz birçok kişinin katkılarıyla zenginleşmiştir.
Önceleri sayma gibi basit ve temel işlemleri ile kullanılan Matematik, zamanla çevremizdeki fiziksel olayları yorumlamada temel araç halini almakla kalmamış, mantık dalının gelişimiyle günlük hayatımızda karşılaştığımız problemler karşısında analiz kabiliyetimizi geliştirmiş ve rasyonel çıkarımlar yapabilmemizin de yolunu açmıştır.
Günümüzde Matematik biliminin kullanım alanları o denli genişlemiştir ki farkında olmasak da hepimiz hayatımızın hemen her anında Matematiği kullanır hale geldik. Sayıların olmadığı bir dünya hayal edebiliyor musunuz? Bu gerçekten de güç. Günlük hayatın yanı sıra bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ve buluşların da temelinde Matematik yatmaktadır.
Gelişen ve değişen dünyada, çok önemli bir işlevi olan Matematik bilgisinin yeni nesillere en verimli şekilde aktarılması, bireylerin donanımlı bir şekilde hayata atılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bölüm Amaçları
Sürekli bir değişim ve gelişime uğrayan Matematik eğitiminin amaç, kapsam ve teknikleri ışığında, okulumuzda uygulanan program sonunda öğrencilerimiz:

1. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. kazanımlarını günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecektir.
2. Matematikte veya diğer alanlarda, ileri bir eğitim alabilmek için gerekli Matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
3. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde, kendi Matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir.
4. Matematiksel düşüncelerini, mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için Matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir.
5. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir.
6. Model kurabilecek, modelleri sözel ve Matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir.
7. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.
8. Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir.
9. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek, estetik duygularını geliştirebilecektir.

Bölüm Hedefleri
En güncel eğitim teorilerini takip eden, bu teorilerin ışığında ve müfredat konularının doğrultusunda sınıf içi aktivitelerini düzenleyen, geliştiren ve uygulayan öğretmenlerimiz, aynı zamanda teknolojinin getirdiği yenilikleri sınıf ortamına aktarmayı da kendilerine öncelikli amaç edinmişlerdir.

Öğrencilerimizin;

1. Temel Matematiksel işlemleri yapabilmelerini sağlamak,
2. Lise ve yüksek öğrenimlerinde gerekli olacak temel matematiksel becerileri kazanmalarına yardımcı olmak,
3. Günlük hayatlarında karşılaştıkları veya karşılaşacakları olayları analiz etme, modelleme ve yorumlar yapabilmeleri için gerekli matematiksel becerileri kazandırarak doğru kararlar verebilmelerini sağlamak,
4. Matematik dilini bilmelerini ve doğru kullanmalarını sağlamak,
5. Kendilerine gerekli matematik ile ilgili kaynaklara ulaşabilmelerini ve bu kaynakları doğru şekilde kullanabilmelerini sağlayacak becerileri oluşturmak,
6. Güncel teknolojiyi günlük yaşamlarının bir parçası olarak kullanmalarını sağlamak,
7. Değişiklik ve yeniliklere açık olmalarını sağlamak,
8. Disiplinli çalışma alışkanlıklarını geliştirmek,
9. Zihinsel becerilerini geliştirerek daha hızlı ve rasyonel düşünmelerini sağlamak,
10. Ulusal ve uluslararası girecekleri matematik ile ilgili girecekleri ulusal ve uluslararası sınavlara yönelik çalışmalarında onlara yardımcı olmak temel hedeflerimizdir.

ULUSLARARASI SINAVLAR

CEMC
Centre for Education in Mathematics and Computing (CEMC) Kanada’nın, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında aktivite ve materyal üreten, en önde gelen organizasyonudur. Organizasyonun merkezi Waterloo Üniversitesi Matematik bölümü içinde bulunmaktadır. CEMC yaptığı yarışmalar, atölye çalışmaları, dijital kaynaklar ve yayınlar ile 1995 yılından bu yana, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile için Matematik öğretimini daha etkili ve eğlenceli hale getirmeyi ve Matematik’ten zevk almayı sağlamayı amaçlamaktadır. 7. ve 8. Sınıf seviyelerine uygulanan CEMC ,GAUSS sınavı 25 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 60 dakikakadır.
Öğrencilerimizin Matematik alanında küresel bir bakış açısı kazanmaları ve özellikle bu alan ile yakından ilgilenen ve akademik ön hazırlığa sahip öğrencilerimize kendilerini sınayabilecekleri, kabiliyetlerini geliştirebilecekleri ortam ve materyal sağlamak amacıyla CEMC tarafından uygulanan yarışmalara katılımlarını Irmak Okulları olarak teşvik etmekteyiz.

URFODU
Ural Federal Bölgesi Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından her yıl yapılmakta olan Almanya , Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkiye, Yunanistan gibi ülkelerin ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı “ Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışmasına Matematik branşında 6.7. ve 8.sınıf öğrencilerimiz her yıl katılır. Sınav süresi 75 dakika olup ,20 sorudan oluşur, sınav çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Tüm sorulara doğru cevap verildiğinde maksimum puan sayısı 100’dür. Test 3 bölümden oluşmaktadır. 1.Bölüm:Toplam 11 sorudan oluşmaktadır.2. Bölüm 5 sorudan ,3.Bölüm 4 sorudan oluşmaktadır. Sınavda başarılı olan öğrenciler 2.etap finale girmeye hak kazanır.

ULUSAL SINAVLAR

ULUSAL ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATLARI
MEB tarafından ortaokul öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirmek, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmek amacı ile Matematik olimpiyatları düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin problem çözümlerinde kendi stratejilerini geliştirerek, kendi düşüncelerini kullanarak çözümü bulması hedeflenir. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı, çoktan seçmeli 32 sorudan oluşan test olarak uygulanır. Birinci Aşama Sınavına göre Türkiye genelinde kişisel başarı sıralaması dikkate alınarak, ilgili Komitece İkinci Aşama Sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler belirlenir Tüm seviyelere aynı sorular sorulur. Okulumuz yarışmaya 8.sınıf öğrencilerimizin katılılımını teşvik eder.Bu sayfa 2.2.2022 11:52:06 tarihinde güncellenmiş ve 5566 defa ziyaret edilmiştir.

Ortaokul Etkinliklerimiz

Ön Kayıt