İngilizce

HEDEFLERİMİZ
Irmak Okulları 1-4 Yabancı Diller Zümresi; öğrencilerin dinleme, okuma, yazma, konuşma ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak İngilizce dilini öğrenmelerini amaçlar. Irmak Okullarındaki İngilizce programının hedefi; İngilizce’yi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, çeşitli yerli ve yabancı kaynaklı metinleri okuyabilen, bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi gösterebilen öğrenciler yetiştirmektir. Okulumuz yabancı dil öğretiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı’nı (Common European Framework For Language Learning /C.E.F.) esas almakta, en son ve en etkili yöntem olarak İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılmaktadır.

Zümre Amaçları

• Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeğe yoğunlaşarak öğrencilerin kendilerini akıcı ve doğru şekilde ifade edebilmelerini sağlamak,
• Öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri özgür, güvenli bir eğitim ortamı yaratmak,
• Öğrencilerin gerek kendilerine gerekse başkalarına (farklı kültürlere) karşı duyarlı ve saygılı olmalarını sağlamak,
• Öğrencileri sürekli araştıran, merak eden, sorgulayan bireyler olmaya teşvik etmek,
• Derslerde gerekli teknolojik araç ve gereçler kullanarak öğrencilerin ilgisini sürekli kılmak,
• Öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
• Çeşitli yazılı ve görsel kaynaklar kullanarak öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişimlerini desteklemek,
• Öğrencilere bağımsız okuma alışkanlığı aşılamak ve bu alışkanlığı bir yaşam tarzı olarak içselleştirmelerini sağlamak,
• Öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri ortamlar hazırlamak,
• Çeşitli yazılı metinleri okuyarak analizler yapabilmelerini sağlamak,
• Öğrencileri, seviyelerine uygun Starters, Movers ve Flyers gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlara girmeleri için teşvik etmek, bu sınavlara hazırlamak ve bu sınavlarda yeterliliklerini sağlamak.
 Bu sayfa 5.6.2017 16:23:54 tarihinde güncellenmiş ve 6810 defa ziyaret edilmiştir.

İlkokul Etkinliklerimiz

Ön Kayıt