İngilizce

Kurumumuzda uygulanmakta olan İngilizce dil programı bilginin kazanılmasında kullanılacak bir araç olarak vurgulanmaktadır. İlkokulu bitirip dört yıl süreyle İngilizce öğrenmiş olan öğrenciler 5.sınıfa temel dil becerilerini almış olarak gelirler. Ortaokul (5,6,7 ve 8.sınıflar) İngilizce programının amacı öğrencilerin iletişim becerilerini dinleme, konuşma, okuma ve yazma aktiviteleri ile donatılmış bir müfredat aracılığı ile en üst düzeye çıkartmaktır.


Öğrencilerin kendi kültürlerini ve farklı kültürleri tanıyıp anlaması, insan doğası hakkında daha derinlikli bir anlayışa sahip olması, problem çözme stratejileri geliştirmesi ve eleştirel düşünce yapısını pekiştirmesi müfredatımızda yer almaktadır. Öğrencilerimizin bağımsız öğrenciler olmaları adına kendileriyle gurur duymaları ve kendilerine güvenmeleri konularına ayrıca vurgu yapılmaktadır.


OKUMA: Programın okuma kısmı öğrencilerimizin
• çeşitli türlerde yazılmış metinleri okumalarını;
• kısa ve basit metinlerden daha uzun ve karmaşık hatta orijinal metinlere uzanan yelpazede metinler okumalarını;
• edebi ve edebi olmayan metinler aracılığı ile dilbilgisi ve yeni kelime bilgilerini pekiştirmelerini;
• metindeki önemli noktaları, ana fikri ve bunu destekleyen cümleleri ve edebi sanatları tanıyabilmelerini;
• okudukları metinler hakkında yorumda bulunabilmelerini ve çıkarım yapmalarını hedefler.

Öğrenciler aşağıda belirtilen türlerde metinler okurlar:
• Roman
• Hikaye
• Dergi
• Gazete
• Oyun
• Biyografi

Öğrenciler tartışmalar, kompozisyonlar ve projeler aracılığı ile okudukları metinler hakkında bireysel, yaratıcı ve eleştirel düşüncelerini dile getirirler.

YAZMA: Programın yazma kısmı öğrencilerimizin

• fikirlerini geliştirebilmelerini, bu fikir ve eleştirilerini iyi bir organizasyon, doğru ve zengin kelime bilgisiyle ifade edebilmelerini;
• istenilen formatta yazabilmelerini;
• düşüncelerini özgürce ifade etme yoluyla yaratıcılıklarının gelişmesini;
• çeşitli türlerde yazma çalışmaları yaparak sayısız pratik yapabilmelerini amaçlar.
• Yazma dersi öğrencilerin herhangi bir konuda amaca uygun, karşısındaki okuyucu kitlesini göz önünde bulundurarak doğru biçim, kelime, dil bilgisi yapılarını ve yaratıcılıklarını kullanarak değişik türlerde yazmalarını amaçlar. Öğrenciler yazı çalışmalarını beyin fırtınası, birinci ve ikinci taslak yazma, düzeltme gibi aktivitelerle geliştirir.
Bu hedeflere ulaşabilmek için öğrencilere yazmanın bir süreç olduğu ve birkaç aşamadan oluştuğu öğretilerek aşağıdaki türlerde yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

• Betimleyici
• Öyküleyici
• Açıklayıcı

DİNLEME: Programın dinleme kısmı öğrencilerimizin

• dinledikleri bir metni anlamak adına stratejiler geliştirmelerini,
• farklı amaçlar için dinleme alıştırmaları yapmalarını,
• çeşitli türlerde (dinlerken not tutma gibi) alıştırmalar yapmalarını hedefler. Dinleme becerisi gerçek hayatta olduğu gibi çeşitli türlerde dinleme çalışmaları aracılığı ile geliştirilmeye çalışılır.

KONUŞMA: Programın okuma kısmı öğrencilerimizin

• doğru ve akıcı konuşmayı pratik yapabilecekleri ortamları yaratmayı,
• farklı amaçlar için konuşma alıştırmaları yapmalarını,
• görüş ve deneyimlerini kendilerine güvenli ve istekli şekilde aktarabilecekleri güvenli sınıf ortamını yaratmayı, • duruma uygun şekilde, doğru telaffuz ve tonlama ile konuşabilmelerini amaçlar.

Öğrenciler aşağıdaki konuşma aktivitelerinde bulunurlar:

• Farklı durumlarda kişisel bilgilerin aktarma,
• Resimleri tasvir etme,
• Özetleme,
• Hikaye etme,
• Sözlü sunum yapma,
• İkili ve grup çalışmalarındaki sözlü alıştırmalar,
• Sınıfiçi tartışmalara katılma,

DİLBİLGİSİ VE YENİ KELİME BİLGİSİ: Dil bilgisi ve kelime bilgisi çalışmaları öğrencilerin yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkin bir şekilde dili kullanmaları ve etkin iletişim kurabilmeleri amacıyla yapılır.

ARAŞTIRMA BECERİLERİ: Öğrenciler kendilerine verilen bir araştırma konusunu daraltmayı, ilgili kaynağı bulmayı, not almayı, taslak yazmayı, yazılarını düzeltmeyi ve kaynakça yazmayı öğrenirler. Bu becerilerin pekiştirilmesi amacıyla öğrenciler okul kütüphanesinde sık sık araştırma yaparlar.

Eğitim hem öğretmen merkezli hem de öğrenci merkezli bir yapıya sahiptir. Sunumlar, münazaralar, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları, kütüphane ziyaretleri ve araştırma çalışmaları buna örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca öğrenciler portfolyo ve süreç günlüğü tutmaktadırlar.

Cambridge Sınavları: Öğrencilerimiz yıl boyunca uygun seviyede kitaplarla çalışarak yabancı dil eğitimi konusunda uluslararası geçerliliğe ve güvenirliliğe sahip olan Cambridge sınavlarına hazırlanırlar. Yıl sonunda, KET ve PET sınavlarına katılan öğrencilerimizBu sayfa 2.2.2022 13:53:38 tarihinde güncellenmiş ve 5602 defa ziyaret edilmiştir.

Ortaokul Etkinliklerimiz

Projelerimiz ve Başarılarımız

Ön Kayıt