İngilizce

Irmak Okulları Lise İngilizce Bölümünün amacı öğrencilerin iletişim becerilerini dinleme, konuşma, okuma ve yazma aktiviteleri ile donatılmış bir müfredat aracılığı ile en üst düzeye çıkartmaktır. Irmak Okullarındaki İngilizce programının hedefi; İngilizce’yi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, çeşitli yerli ve yabancı kaynaklı metinleri okuyabilen, bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi gösterebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Bölüm Amaçları

• Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yoğunlaşarak öğrencilerin kendilerini akıcı ve doğru şekilde ifade edebilmelerini sağlamak,
• Öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri özgür, güvenli bir eğitim ortamı yaratmak,
• Öğrencilerin gerek kendilerine gerekse başkalarına ve farklı kültürlere karşı duyarlı ve saygılı olmalarını sağlamak,
• Öğrencileri sürekli araştıran, merak eden, sorgulayan bireyler olmaya teşvik etmek, • Derslerde gerekli teknolojik araç ve gereç kullanarak öğrencilerin ilgisini sürekli kılmak,
• Öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
• Çeşitli yazılı ve görsel kaynaklar kullanarak öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişimlerini desteklemek,
• Öğrencilere bağımsız okuma alışkanlığı aşılamak ve bu alışkanlığı bir yaşam tarzı olarak içselleştirmelerini sağlamak,
• Öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri ortamlar hazırlamak,
• Çeşitli yazılı metinleri okuyarak analizler yapabilmelerini sağlamak,
• Öğrencileri ulusal (YGS, LYS) veya FCE, TOEFL, IELTS ve SAT gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlara girmeleri için teşvik etmek ve bu sınavlara hazırlamak.

Bölüm Hedefleri

Okulumuz yabancı dil öğretiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı’nı (Common European Framework For Language Learning /C.E.F.) esas almakta, en son ve etkili yöntem olarak İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılmaktadır.
Yabancı dil ediniminde dil bilgisine gerekli önemin verilmesinin yanısıra öğrencilerin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamalı olarak öğrenmeleri esas alınır. Öğrenciler, dili bir bütün olarak görüp kurallarını bu bütün içerisinden çıkarırlar. Kullanılan ders araç gereçleri ve öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zeka gereksinmeleri dikkate alınarak orijinal ya da orijinale benzer şekilde hazırlanır (TV, radyo programları, dergiler, gazeteler gibi). Sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerin yabancı dili kullanacakları sosyal ortamlar gerçekçi olarak yaratılır. Öğretmenin asıl görevi bu tür gerçekçi ortamları ve materyalleri hazırlayarak bu etkinliklerin uygulanmasında öğrencilere rehberlik etmektir. Ders içi etkinliklerde öğrenciler gerçek düşünce ve duygularını açıklama ve yabancı dili farklı bir ortamda "araç" olarak kullanma olanağını bulurlar. Öğrencilerin dili deneme yanılma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Liseden Mezun Olan Öğrencilerimiz;


• Resmi veya ana dili İngilizce olan ülkeler hakkında genel bilgi sahibidirler.
• Okutulan kitaplarda konusu geçen ülkelerin (Rusya, Amerika, İngiltere, Afrika vb.) müziği, resmi, edebiyatı, politik geçmişi, modası, gelenekleri, dini, milli ve dini bayramları vb. hakkında bilgi sahibi olur ve bunları kendi kültürleriyle karşılaştırırlar.
• Okudukları kitapları daha iyi anlamak amacıyla kitaplarda geçen olayları araştırır, bu olayların nedenlerini ve sonuçlarını tartışarak bunlardan ders çıkartırlar (Dünya Savaşları, Amerika'da yaşanan ekonomik kriz, Amerikan iç savaşı, ırk ayrımcılığı, Rus Devrimi gibi).
• Ünlü yazarlar hakkında bilgi sahibi olur ve eserlerini okurlar (John Steinbeck, William Shakespeare , Arthur Miller ,George Orwell gibi).
• Kurgusal olarak çağdaş roman ( The Outsiders), çağdaş oyunlar, değişik kültürlere ait yazarlar tarafından İngilizce yazılmış romanlar ( Animal Farm gibi), Yunan / Romen mitolojik hikayeler (Persephone In Hell, Pandora’s Box gibi ) okurlar. Kurgusal olmayan düz yazı türlerinde ise sosyal ve ekonomik konular içeren makaleler, deneme türünde yazılar, biyografiler ve otobiyografiler okurlar.
• Ödül almış kitaplardan en az iki tane okumuş ve incelemiş olurlar.
• Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanabilirler. (hikâye, rapor, makale gibi).
• Her sene en az iki roman ve tüm İngilizce eğitimleri süresince en az iki oyun okumuş ve incelemiş olurlar.
• İngilizce yapılan panel ve münazaralara katılırlar.
• İngilizce yayın yapan televizyon kanallarını, bu dildeki filmleri, belgeselleri, yarışmaları vb. izlerler.

Okulumuzun 12. sınıfını bitiren bir öğrencinin sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdiği takdirde Avrupa standartlarında C1 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenmektedir. Buna göre:

Dinlediğini Anlamada: Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş, sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilir. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilir.

Okuduğunu Anlamada : Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanıyla ilgili olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilir.

Karşılıklı Konuşmada: Kullanacağı sözcükleri çok fazla aramaksızın kendini akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilir. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Düşünce ve fikirlerini kesin ve kendinden emin bir ifadeyle dile getirebilir ve karşısındakilerin konuşmalarıyla örtüştürebilir.

Sözlü Anlatımda: Alt temalarla bütünleştirerek belirli fikirler geliştirip uygun bir sonuca bağlayarak karmaşık konuları açık ve ayrıntılı bir biçimde belirtebilir.

Yazılımlı Anlatımda: Görüşlerini ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilir. Bir mektup, kompozisyon ya da raporda, önemli olduğunu düşündüğü konuları ön plana çıkararak karmaşık konular hakkında yazabilir. Hedef okuyucuya uyacak bir üslup seçebilir.Bu sayfa 2.2.2022 13:52:19 tarihinde güncellenmiş ve 6441 defa ziyaret edilmiştir.

Lise Etkinliklerimiz

Ön Kayıt