İlk Yıllar Programı (PYP)

PYP, IBO'nun ( Uluslararası Bakalorya Organizasyonu) dört programından "İlk Yıllar Programı'dır. 3 yaş ile 12 yaş arasındaki öğrencileri kapsar ve amacı ilgi çeken, ilintili ve düşünmeye zorlayan disiplinlerüstü bir müfredat oluşturmaktır. PYP uygulama yetkisi almak uzun çalışmalar ve emek isteyen bir süreçtir. Öncelikle programı uygulamayı isteyen okullar IB'yi bilgilendirirler. IB uzmanları bilgilendirme yapan okulun eğitim felsefesi ve olanakları hakkında araştırmalarını yapar. Aranan kriterlere uygunluk gösteren okullara aday okul sıfatı verilir. Aday okul olma aşamasındaki okullar akademik kadrosuna PYP ile ilgili eğitimleri aldırır. Akademik kadro PYP sorgulama programı hazırlıklarını yaparken okulun tüm paydaşları programın felsefesi hakkında bilgilendirilir. Irmak Okulları iletilen tüm aşamaları başarıyla tamamlayarak 14 Mayıs 2008 tarihinde IBO'dan, yetki almış ve bu yetkiyle uluslararası standartlarda eğitim veren seçkin bir IB Dünya Okulu olma özelliğini kazanmıştır. Bundan sonraki süreçlerde IB'den gelen öneriler doğrultusunda oluşturulan eylem planlarının revize edilmesi olacaktır.

Okulumuzda PYP Sorgulama Programı anaokulundan 4. sınıfın sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın programıyla bütünleşmiş bir biçimde uygulanmaktadır. Okulumuzda tüm öğrenciler programa tam anlamıyla katılmak için desteklenirler. Programda temel bilgi ve becerileri edinme, kavramsal anlayışı geliştirme ve sorumlu eylemlerde bulunma arasında bir denge kurulmaya sağlanır. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine hem öğrencilerin hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi yaratmayı öğrenme sonuçlarına ulaşan, uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program ulusal ve uluslararası önem taşıyan bilgi birikimini disiplinler üstü temalarla keşfederken, araştırma yapabilme, etkili iletişim kurabilme, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme gibi becerileri kazandırma, saygı, hoşgörü, sorumluluk gibi tutumlar geliştirme, bakış açısı, bağlantı gibi kavramlara odaklanma, sosyal hizmetlerin önemini kavrayıp anlamlı eylemlerde bulunmayı içeren öğelerden oluşur. Müfredat modelinde yer alan uluslararası bakış açısını geliştirmek ve içselleştirmek programın en temel hedeflerindendir.

Irmak PYP Veli Kitapçığı'na ulaşmak için tıklayınız.

 Bu sayfa 14.2.2022 13:21:20 tarihinde güncellenmiş ve 17369 defa ziyaret edilmiştir.

Anaokulu Etkinliklerimiz

Projelerimiz ve Başarılarımız

Ön Kayıt