Görsel Sanatlar

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

Sanat, bireysel açıdan duyguların, düşüncelerin, hayallerin, yaratıcı çabaların ve insanın kendini gerçekleştirmesinin bir aracı; toplumları kaynaştırmada bütünleyici yönü ile önemli bir kültür dinamiğidir.

Bölüm Amaçları
Irmak Ortaokulunda sanat eğitimi, bireye çağdaş yaşama ve özgür düşünme olanağı kazandırır. Toplum için birbirini anlayan, eleştiren ve birbirine saygı duyan insanların yetiştirilmesine imkân sağlar. Kültürlerin anlaşılmasının önemini, kendi kültürümüze sahip çıkma, onu yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarmada etkin bir rol üstlenir.

Bölüm Hedefleri
Irmak Ortaokulunda Görsel Sanatlar dersi, öğrencilerin görsel bir iletişim aracı olarak sanatı kullanmada ve değerlendirmede yeterlilik kazandırıp, görsel okuryazarlığını sanat yoluyla geliştirmek, düşüncelerini teknik bilgiler ile birleştirip ortaya koyabilmek için hazırlanmıştır.

Geleceğin aydın kuşaklarını yetiştirmeyi hedefleyen okulumuzda;
• Olumlu niteliklerle donanarak kendini ifade edebilen,
• Toplumların bugününü ve geleceğini oluşturan yaşam anlayışını benimsemiş,
• Günümüzde iletişim ve etkileşim ortamının sağladığı imkânlara, hızlı değişimle bireyin ve toplumun yaşam dinamiklerine kattığı yeni etki ve açılımlara yanıt verebilen,
• Bilimsel ve teknolojik değişim ve dönüşümlerin toplumlarda yarattığı olumsuzluklara karşı yeni çözümler üretebilen,
• Sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler ve bu bireylerden oluşan bir toplum oluşturmak hedeflenmektedir.

TEKNOLOJİ ve TASARIM DERSİ

Amaç
Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencilerimiz; ihtiyaçları ortaya çıkmadan tahmin etme ve farklı sorunları yakalama, bunlara yaratıcı çözümler geliştirme, tasarım hâline getirme, tasarımın üretim aşamalarını belirleme ve üretme becerisini kazanır.

Hedefler
Irmak Okullarında Teknoloji ve Tasarım dersi, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.GEZİLER
Okulumuzda sanat eğitimi programları hazırlanırken derslerimizi destekleyen sanat etkinliklerine yoğun bir şekilde yer verilmektedir. Bu etkinliklerin en önemli kısmını sanatsal geziler oluşturmaktadır. Sanat müzeleri, İstanbul Bienali, sanat galerileri ve sanat atölyelerine düzenlenen gezilerde öğrencilerimizin, sanat eserlerini yakından görerek tanımalarına, bu eserlerin özgünlüğünü, görsel algılama deneyimini yerinde ve ilk elden görerek yaşamalarına olanak sağlanmaktadır.
Avrupa'nın birçok kentinde yapılan ve çeşitli sanat dallarını içeren festivallerin bir benzerini İstanbul'da gerçekleştiren İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın etkinliklerine katılarak kendi kültürümüze ve diğer kültürlere duyarlı olmanın gereğini göstermekteyiz.
Grafik Sanatlar Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Pera, İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne yaptığımız gezilerde sanat dünyasını keşfetmekte, geçmişten günümüze gelen sanatçıları çalışmalarını sergiler çerçevesinde görüp tanımaktayız.
Çevre sanat galerilerine düzenlenen gezilerde sanatı, sanatçıyı ve sanat kültürümüzü tanıtarak öğrencilerin bu kavramları yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktayız.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Her yaş seviyesine uygun olarak sanatçılarla buluşma imkânı sağlayan etkinliklerimizde öğrencilerimiz sanatçıları daha yakından tanıyarak kendi bakış açılarını geliştirici çalışmalar yapmaktadır.

PROJE- YARIŞMALAR
Görsel Sanatlar Dersini destekleyen, geliştiren ve öğrencilerimizi farklı etkinliklerle buluşturan yarışma ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda okulumuzda da her yaş grubundan öğrencilerimizle etkinlikler düzenleyerek sanatsal bilinci arttıran, farklı bakış açıları kazandıran etkinlikler düzenlenmektedir.Bu sayfa 2.2.2022 13:58:15 tarihinde güncellenmiş ve 4659 defa ziyaret edilmiştir.

Ortaokul Etkinliklerimiz

Ön Kayıt