Fen Laboratuvar Uygulamaları

AMAÇLAR

Irmak Okulları olarak, öğrencilerimizin. gözlem yapma, fikir üretme ve yorum yapma gibi becerilerini geliştirmek temel hedeflerimizdendir. Öğrencilerimiz, fen laboratuvarında somut yaşantılar geçirirler ve yaşayarak öğrenirler. Deneyler aracılığıyla, öğrencilerin hem fenle ilgili etkinliklere katılmalarına hem de bilimsel yöntemi tanımalarına olanak sağlarız.

Irmak Okulları Fen Laboratuvarı uygulamalarının amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

• Fen bilimlerinin konularının çoğunlukla soyut olması nedeniyle öğrencilere somut materyallerle deneyim kazandırmak,
• Bilimin özünü kavrayabilmeleri için, ihtiyaç duyulan çalışma ve yöntemleri, problem çözme, inceleme ve genelleme yapma becerilerini öğrencilere kazandırmak,
• Öğrencilerin kazandıkları pratik deneyimleri geniş bir alanda kullanabilecekleri özel yeteneklerinin gelişmesini kolaylaştırmak,
• Yapılan pratik çalışmalardan zevk alan öğrencilerin fen bilimlerine karşı tutumlarını geliştirmek

HEDEFLER

Hedefimiz, okulumuzun vizyonuna uygun olarak akademik başarısı yüksek, yaşam boyu öğrenen, laboratuvar derslerinde edindiği bilgi ve beceriyi farklı alanlara transfer edebilme kabiliyetine sahip çocuklar yetiştirmektir.
Bundan hareketle öğrencilerimize fen derslerini sevmelerini ve iyi bir teknoloji okuryazarı olmalarını sağlayacak deneyler yapmalarını sağlıyoruz.

Bölüm Hedeflerimiz ;

• Öğrencilerimizin laboratuvar araç-gereçlerini kullanma becerilerini geliştirerek fen bilimleri ile ilgili kavramları yaşayarak öğrenmeleri sağlamak
• Fen ve teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak,
• Eğitim hayatları boyunca edinecekleri fen bilimlerine dair bilgi, deneyim, ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek alt yapıyı oluşturmak,
• Laboratuar çalışması için verilen yönergeleri uygulayabilme becerisi kazandırmak ve takım çalışmasına uygun davranışlar sergilemelerini sağlamak,

MÜFREDAT

Laboratuvar dersleri MEB müfredatı ve PYP programına uygun olarak dizayn edilmektedir.Bu sayfa tarihinde güncellenmiş ve 3933 defa ziyaret edilmiştir.

ETKİNLİKLER

BAŞVURU FORMLARI

Aşağıdaki formları doldurarak istediğiniz konuda bize ulaşabilirsiniz.

IRMAK OKULLARI

  • Cemil Topuzlu Caddesi No:100 Caddebostan P.K. 34728 Kadıköy - ISTANBUL
  • Anaokulu Direk Hat : 0 (530) 173 00 12
  • Telefon : 0 (216) 411 39 23 - 24 - 25
  • Faks : 0 (216) 411 39 26
  • E-Posta : ogrenci.isleri@irmak.k12.tr
  • Yerleşke Planı için tıklayınız
Yandex.Metrica