Fen Bilimleri

Fark yaratmayı ve bilgi işlemeyi ilke edinen Irmak Okulları, ilkelerini gerçekleştirmek için Fen Bilimleri eğitiminin ne denli önemli olduğunun bilincindedir. Ulusal ve uluslararası sınav ve bilimsel aktivitelerde öğrencilerimizin başarılı olmalarını sağlamak, bilimsel proje çalışmalarında öğrencilerimize rehberlik etmek, hızla değişen ve gelişen teknolojiyi yakından izleyerek öğrencilerimizle paylaşmak, öğrencilerimizin fen derslerini merakla ve severek izlenen bir ders olarak algılamalarını sağlamak esas hedeflerimizdir.

Bölüm Amaçları
Irmak Okullarının, Fen Bilimleri eğitimine verdiği önem her geçen gün okulumuzun Fen Bilimleri eğitimindeki başarısının artmasını sağlamaktadır. Irmak Okulları Fen eğitimi amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

• Fen Bilimlerinin yaşamın kendisi olduğunu özümsetmek,
• Bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip üretken bireyler yetiştirmek,
• Analiz, sentez ve değerlendirme yapan bireyler yetiştirmek,
• Öğrencileri yaşama hazırlamak,
• Öğrencilerin yeni teknolojileri kullanabilmesine ve bu noktada üretken olabilmesine olanak tanıyacak akademik bilgiye sahip olmalarını sağlamak,
• Çevre bilincinin, doğal dengenin varlığını ve önemini kavramalarını sağlamak,
• Bilimsel düşünme becerilerini kazandırmak.

Bölüm Hedefleri
Fen Bilimleri dersleri deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan temel bilim dallarıdır. Doğayı anlama, canlıları tanıma, doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenerek, bunları matematiksel yöntemlerle ifade etme amacıyla doğaya insanlığın yararına olacak şekilde yön verebilmeyi amaçlamaktadır.
Teknolojik gelişmelerin kaynağının Fen Bilimleri olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Fen Bilimlerinin gelişmesi ise doğa ve laboratuvar araştırmalarına dayanmaktadır. Laboratuvarlarda ulaşılan bilimsel sonuçlar daha sonra teknolojik olarak toplumun kullanımına sunulmaktadır. Fen öğretiminin hedefleri, öğrencileri ezbere teşvik etmekten ziyade öğrenmeyi pozitif hale getirebilmek için fizik, kimya ve biyoloji derslerinin kuramsal, görsel, deneysel ve proje gibi farklı yöntemlerden yararlanarak öğretilmesidir.

• Fen Bilimleri'nin doğasını ve Fizik, Kimya, Biyolojinin günlük yaşamla ilişkisini modelleme yaparak öğrenme,
• Yapılan çalışmalardan zevk alan, Fen Bilimleri'ne karşı olumlu tutumlar geliştiren bireyler yetiştirme,
• Karşılaşacağı sorunları bilimsel yöntemleri kullanarak çözümleyebilme,
• Bilimsel olaylar üzerinde inceleme, gözlem ve deney yapma becerisi kazanma,
• Pozitif bilimleri anlama ve bu konuda yaratıcı fikirler ve eylemler ortaya koyabilme,
• Laboratuvar çalışması için verilen yönergeleri uygulayabilme ve takım çalışmasına uygun davranışlar sergileme,
• Deney sonuçlarını değerlendirebilme ve deney raporu yazabilme,
• Edindiği bilgileri ulusal (YGS, LYS) veya uluslararası ( SAT vb.) sınavlarda başarılı olacak şekilde kullanabilme,
• Matematik- Fen alanını seçmiş olan öğrencilerimizin üniversite yaşamlarında gerekli olan akademik altyapıyı kazanabilme.

ULUSLAR ARASI YARIŞMALAR

AVAGADRO EXAM
Waterloo Üniversitesi tarafından yapılan Avogadro Exam (Avogadro Sınavı) sadece öğrencilerin lise sınıflarında edindiği genel Kimya bilgilerini sorgulayan değil; aynı zamanda bu bilgileri öğrencilerin matematik becerileri ile birleştirmesini bekleyen ve güncel hayatta karşılaştıkları Kimya ile ilgili genel kültür sorularını da içeren bir sınavdır. Bu yıl otuzuncusu yapılacak olan ve 18 Mayıs 2017 Perşembe günü gerçekleştirilecek sınav sonucunda dereceye giren öğrenciler Waterloo Üniversitesi’nin belirlediği ödüller ile ödüllendirilecektir.

URFODU
Bilim Temelleri Bilgi Yarışması – Ural Federal Bölge Tarafından yapılan, uluslararası alanda öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini sorgulayan sınava her yıl Biyoloji ve Matematik dallarunda katılıyoruz. Sınav iki etaptan oluşmaktadır. Ön seçme yapılmadan her öğrenci isteğe bağlı birinci sınava katılabilir. Finale sadece puan barajı geçen katılabilir. Geçen yıl katılım sağladığımız ve öğrencilerimizin üstün başarı elde etmiş olduğu sınavın amacı öğrenci yeteneklerine ve bilim araştırma faliyetlerine ilgiyi çekmektir.

TORONTO UNIVERSITY NATINAL BIOLOGY COMPETITION
Toronto Üniversitesi Ulusal Biyoloji Yarışması – Toronto Üniversitesi tarafından her yıl yapılmakta olan ve ülkemizden de öğrencilerin davet edildiği National Biology Competition’a okulumuz lise öğrencilerinden oluşan bir takımla katılıyoruz. Bu ysrışma ile öğrencilerimiz, uluslararası düzeyde biyoloji bilgi ve birikimlerini test etme şansı bulacaklardır. Nisan aylarında gerçekleşecek olan sınavda %1’lik dilime giren öğrencilere Toronto Üniversitesi tarafından burs verilmektedir.Bu sayfa 2.2.2022 11:53:18 tarihinde güncellenmiş ve 6544 defa ziyaret edilmiştir.

Lise Etkinliklerimiz

Ön Kayıt