Fen Bilimleri

Irmak Ortaokulu, bilimsel bilginin katlanarak arttığı, teknolojik yeniliklerin büyük bir hızla ilerlediği, fen ve teknolojinin etkilerinin yaşamımızın her alanında belirgin bir şekilde görüldüğü günümüz bilgi ve teknoloji çağında, toplumların geleceği açısından fen ve teknoloji eğitiminin anahtar bir rol oynadığının bilincindedir ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM AMAÇLARI

Öğrencilerimizin fen ve teknoloji okuryazarlığı konusunda başarılarını artırmak için amaçlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz:

• Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamalarını sağlamak,
• Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık olmak,
• Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgiler kazanmalarını sağlamak,
• Günlük hayatında problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,
• Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak,
• Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM HEDEFLERİ

Günümüzde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşamımızı önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu gelişmelerin hayatımıza etkisi açık bir biçimde görülmektedir. Küreselleşme sonucu hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler hayatımızı etkilemeye devam edecektir. Bütün bunlar dikkate alındığında fen ve teknoloji dersinin anahtar bir rol oynadığı tartışılmazdır. Bu hedefle Irmak Ortaokulu’nda fen ve teknoloji eğitimi ezberden uzak, araştırma ve sorgulamaya dayalı teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği bir anlayışla yürütülmektedir.

Bölüm Hedeflerimiz ;

• Fen ve teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak,
• Eğitim ile meslek seçimi gibi konularda, fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi, deneyim, ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek alt yapıyı oluşturmak,
• Öğrencilerimizin Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,
• Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak,
• Laboratuar çalışması için verilen yönergeleri uygulayabilme becerisi kazandırmak ve takım çalışmasına uygun davranışlar sergilemelerini sağlamak,
• Deney sonuçlarını değerlendirebilme ve deney raporu yazabilme becerisi kazandırmak,
• Öğrencilerimizin edindiği bilgileri ulusal sınavlarda başarılı olacak şekilde kullanabilmesi sağlamak.

ULUSAL VE ULUSLARASI YARIŞMALAR

FLL- First Lego League: 9-16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini “topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini”sağlayan dünyada 80 ülkeden 25.000’in üzerinde takımın katıldığı FIRST LEGO League (FLL)* isimli bilimsel içerikli uluslararası turnuvanın Türkiye ayağıdır. Turnuvaya katılacak olan takımlar 18 yaş üstü gönüllü koçlarının ve danışmanlarının rehberliğinde haftada en az 1.5-2 saatlik bir çalışmayla, turnuva masasının üzerinde yer alan görevleri en kısa sürede yapan bir robot programlar ve tasarlarlar ve her sezon tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun ile ilgili araştırma projesi yürütürler. Tüm bu yolculuk sırasında takım çalışması, deneyim paylaşımı, arkadaşça rekabet kuralları, sürecin odaklı olma ve duyarlı profesyonellik onlara rehberlik eder. Turnuvalara katılan çocuk ve gençler; hem bilim, sanat, teknoloji konularında, hem de ifade, dinleme, sunum, paylaşım, takım çalışması konularında eğlenceli, süreç odaklı bir deneyim yaşarlar. Bu deneyimler onların kendilerini geleceğin bilim insanı, mühendisi, etkin girişimcisi ve duyarlı dünya vatandaşı olarak hayal etmelerini teşvik eder.

URFODU - Bilim Temelleri Bilgi Yarışması Ural Federal Bölge Tarafından yapılan, uluslararası alanda öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini sorgulayan sınava her yıl Biyoloji ve Matematik dallarunda katılıyoruz. Sınav iki etaptan oluşmaktadır. Ön seçme yapılmadan her öğrenci isteğe bağlı birinci sınava katılabilir. Finale sadece puan barajı geçen katılabilir. Geçen yıl katılım sağladığımız ve öğrencilerimizin üstün başarı elde etmiş olduğu sınavın amacı öğrenci yeteneklerine ve bilim araştırma faliyetlerine ilgiyi çekmektir.Bu sayfa 2.2.2022 11:56:11 tarihinde güncellenmiş ve 4806 defa ziyaret edilmiştir.

Ortaokul Etkinliklerimiz

Ön Kayıt