Düşünme Becerileri Programı

Programın amacı, bilişsel süreçleri farklı olan öğrencilerin bilişsel performanslarını geliştirici çalışmalar ile öğrenme sürecini desteklemektir. Bu amaçla; “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü” tarafından bütün öğrencilerimize uyguladığımız bireysel tarama çalışmalarıyla ihtiyaçlar belirlenmektedir.

Bu tarama çalışmaları sırasında, PASS Teorisini temel alan ölçme araçlarından yararlanılmaktadır.

PASS Teorisi; insanın bilişsel fonksiyonlarının bilginin temeli olarak kabul edilen "Planlama" (Planning), "Dikkat" (Attention), "Eş zamanlılık" ( Simultaneous) ve "Ardıllık" (Successive) bilişsel işlemlere dayandırmaktadır. Adını bu bilişsel işlemlerin baş harflerinden almaktadır.

Planlama (Planning) : Bireyin problemlere ilişkin çözümleri belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve değerlendirdiği zihinsel bir işlemdir.

Dikkat (Attention) : Dikkat, bireyi belirli uyarıcılar üzerinde seçici bir şekilde odaklayan ve rekabet halinde olan diğer uyarıcılara da tepki vermeyi engelleyen zihinsel bir işlemdir.

Eş zamanlılık (Simultaneous Processing) : Bireyin ayrı uyaranları tek bir bütün veya grup halinde birleştirdiği zihinsel işlemlerdir.

Ardıllık (Successive Processing) : Uyaranları zincir şeklinde ve özel bir sıra haline getiren zihinsel işlemdir.

Programın içeriğini oluşturan alanlara yönelik faaliyetler sınıflarda “Düşünme Becerileri” dersi olarak haftada bir ders saati olarak yürütülmektedir. Her kademeye göre ayrı olarak hazırlanmış ve farklılaştırılmış çalışma kitapçıkları ile uygulamalar gerçekleştirilir.

Bilişsel becerileri destekleme eğitimi kapsamında ayrıca “Düşünme Becerileri Atölyesi” çalışmaları da yapılmaktadır. Öğrencilerdeki bilişsel işlem farklılıklarının yarattığı düşük performansın desteklenmesi ve geliştirilmesi adına haftada bir ders saati olarak çalışmalar yürütülmektedir.Bu sayfa 14.2.2022 10:18:33 tarihinde güncellenmiş ve 5474 defa ziyaret edilmiştir.

Anaokulu Etkinliklerimiz

Projelerimiz ve Başarılarımız

Ön Kayıt