Bilişsel Mühadele Programı

BİLİŞSEL BECERİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI KÖPRÜ FAALİYETLERİ
Irmak Anaokulu ve ilkokul sınıf seviyelerinde Bilişsel Müdahale programının profesyonel eğitimlerine 2013 – 2014 Eğitim Öğretim yılında başlanmıştır. Yrd.Doç.Dr. Tamer ERGİN ile Türkçe dersleri için hazırlanan tekniklerin amacı sadece bilgi birikimi yaratmak değil aynı zamanda o bilgiye ulaşma konusunda kullanılabilecek bilişsel işlemlerdeki performansı arttırmaktır. Bu amaçla akademik alana köprü oluşturacak faaliyetlerin sınıfa taşınması hedeflenmiştir. Köprü faaliyetleri ile bilişsel işlemlerdeki performansı destekleme çabasının tesadüflere kalmaması için teorik yaklaşımdan hareketle bir sınıflama da yapılmıştır. Bu sınıflamanın birbiri ile ilişkilendirilebilen bütüncül (Holistic) faaliyetler olmasına özen gösterilmiştir. Türkçe ders işleyişi Bloom taksonomisindeki üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesini destekleyen tekniklere göre düzenlenmektedir. Kullanılan teknikler;

DİKKAT 1 – DİKKAT 2 ÇALIŞMALARI:
Öğrencinin verilen konu içeriğiyle baş başa kalmasını sağlar ve özellikle dikkatli okumanın bileşenlerini oluşturan kısa süreli hafızada tutulan ve işlemeye hazır bilgi miktarını görmek ve etkin kullanımını sağlamak amacı ile kullanılmalıdır. Bu aktiviteler sırasında öğrencinin kendi hatasını kendisinin tespit edebileceği etkinlikler hazırlanmıştır. Bilginin hafızada tutularak pratik düşünme becerisini geliştirme aktiviteleri sırasında kullanılmaktadır.

SCUMPS TABLOSU: Hafızanın yükünü hafifletmek ve öğrencide kelime hazinesini geliştirmek amacıyla kullanılır. Okunan metinde geçen bilmediği kelimeleri klasik yöntemde sözlükten bulup iki boyutlu öğrenmek yerine, kelimenin rengi-şekli-boyutu vb özellikleri ile ilgili farklı özellikleri ile düşünülerek kalıcı hafızaya aktarılması sağlanır.

KAVRAM HARİTASI, MATRİX TABLOSU, VENN ŞEMASI, NEDEN-SONUÇ TABLOLARI, GÖRSEL OKUMA: Ele alınan bilgilerin analitik olarak ilişkilendirilmesinin gerekli olduğu etkinlikler ile zengin bir hayal gücünün alt yapısını oluşturacak uzam algısı, sözel-uzamsal algı ve fotografik hafızanın etkin kullanımını gerektiren faaliyetlere yer verilmiştir.

SCAMPER TABLOSU, RAFT, FİKİR YAPRAĞI, MOLEKÜL MODELİ, 3D YÖNTEMİ: Öğrencinin karşılaştığı herhangi bir problem duruma ilişkin çözümler üretirken bilişsel farkındalığının yüksek olması, alternatif çözümlere ulaşması konusunda üretken düşünme becerilerine sahip olması ve özellikle alternatifler arasından uygun stratejik yaklaşımı seçmesi konusunda zorlanmaması yaratıcı düşünme teknikleri kullanılmaktadır.

MOLEKÜL MODELİ, FİKİR YAPRAĞI, 3D (DUYGU-DÜŞÜNCE-DAVRANIŞ) YÖNTEMİ: Öğrencilerde “yazabiliyorum” duygusunu geliştirmek çok önemlidir. Yaratıcı yazmayı geliştirmede kullanılan etkili bir tekniktir. Molekül modeli ile belirli bir kavram hakkında tek aşamalı düşünme başlatılır. Ardından fikir yaprağı çalışmasına geçilerek kavramın çağrıştırdığı sözcüklerle ilgili iki aşamalı düşünme sağlanır. Ardından fikir yaprağı çalışmasından kısa metin yazılacak cümleler oluşmaya başlar. Yazılacak cümlelerin sadece davranış – eylem bildiren cümleler olmasından ziyade duygu ve düşünce cümleleri de eklenerek zenginleştirilmesi sağlanır.Bu sayfa 5.6.2017 16:20:37 tarihinde güncellenmiş ve 4065 defa ziyaret edilmiştir.

İlkokul Etkinliklerimiz

Projelerimiz ve Başarılarımız

Ön Kayıt