Beden Eğitimi

Bölüm Amaçları

Sporu araç olarak kullanarak fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı, karmaşık durumlara çözümsel yaklaşabilen, kolektif çalışan, analitik düşünen, sosyal yaşamlarında farklılıklara saygı gösteren, empati ve sempati kavramlarını özümsemiş, kazanmayı kutlayan, kaybetmeyi kabullenen, zararlı maddelere karşı sağlam karakterli öğrenciler yetiştirmek, asıl amaçlarımızı oluşturur. Irmak öğrencisinin aşağıda ki kazanımları elde ederek ortaokuldan mezun olması amaçlanır.

• Sağlıklı yaşam becerisi kazanma,
• Bedenini kontrol etme ve mekânsal algı geliştirme,
• Sportif etkinliklere aktif katılma,
• Oyun oynama yetisi kazanma,
• Ritim duygusu kazanma,
• Yeteneklerini keşfetmelerine fırsat verme ve geliştirme,
• Çeşitli fiziksel etkinliklerle yeni beceriler kazanma ve deneyim elde etme,
• Bir takımın ya da grubun parçası olabilmek için iş birlikçi davranışlar geliştirme,
• Fiziksel etkinliklerde bulunurken uygun güvenlik önlemlerini alma.

Bölüm Hedefleri

Irmak Okullarında Beden Eğitimi dersleri ulusal ve uluslararası müfredatlarla zenginleştirilmiş dikey planlamalar doğrultusunda öğrencilerimizin doğal hayata aktarabilecekleri yaşam becerilerinin kazanılmasında genel eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Beden Eğitimi dersleri doğası gereği farklı disiplinlerin kazanımlarını pekiştirmede öğrencilerimize olanak sağlar. Programımız K-12 düzeyinde yapılandırılarak öğrencilerimizin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı; yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılımını sağlamayı hedefler. Irmak Okullarından mezun olan her öğrenci spesifik olarak Tenis Sporu ile tanışır ve diğer tüm spor branşları hakkında donanımlı bir kültüre sahip olur.Bu sayfa 2.2.2022 14:02:01 tarihinde güncellenmiş ve 4070 defa ziyaret edilmiştir.

Ortaokul Etkinliklerimiz

Ön Kayıt