Beceriler

Öğrenciler, program boyunca öğrenimleri sırasında, bir dizi disiplinlerüstü beceri -sosyal beceriler, iletişim becerileri, düşünme becerileri, araştırma becerileri ve öz yönetim becerileri edinir ve uygular. Bu beceriler, sadece sorgulama ünitelerinde değil, aynı zamanda sınıfta ve okul dışındaki yaşamda gerçekleşen öğrenme ve öğretme için de değerlidir.

Sosyal Beceriler

1.Sorumluluğu kabul etme
Görevleri gerektiği gibi üstlenmek ve tamamlamak, sorumluluğun bir bölümünü üstlenmeye istekli olmak.

2.Başkalarına saygı duyma
Başkalarını dikkatle dinlemek, eşitliğe ve adalete dayalı kararlar almak, başkalarının inançlarının, bakış açılarının, dinlerinin ve düşüncelerinin farklı olabileceğini kabul etmek, başkalarını kırmadan kendi görüşünü dile getirmek.

3.İşbirliği yapma
Topluluk içinde işbirliği yaparak çalışmak, başkalarına saygılı olmak, malzemeleri paylaşmak, sırasını beklemek.

4.Çatışmaları çözme
Başkalarını dikkatle dinlemek, uzlaşmak, durumlara mantıklı tepkiler vermek, sorumluluğu uygun biçimde kabul etmek, adil olmak.

5.Grup halinde karar alma
Başkalarını dinlemek, fikirleri tartışmak, soru sormak, fikir birliğine ulaşmaya çalışmak ve fikir birliğine ulaşmak.

6.Grup içinde çeşitli görevler üstlenme
Belirli bir durumda hangi davranışın uygun olduğunu anlamak ve bu doğrultuda hareket etmek, bazı durumlarda lider bazılarında takip eden olmak.

Araştırma Becerileri

1. Soruları oluşturma
Birinin öğrenmesi gereken ya da öğrenmek istediği şeyi belirlemek ve araştırılabilecek, düşünmeye zorlayan ve alakalı sorular sormak.

2. Gözlem yapma
Konuyla ilgili ayrıntıları yakalamak için bütün duyuları kullanmak.

3. Planlama
Hareket tarzı geliştirmek, ana hatları yazmak, gerekli bilgileri bulmak için yollar geliştirmek.

4. Veri toplama
Haritalar, anketler, doğrudan gözlemler, kitaplar, filmler, insanlar, müzeler, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi çeşitli birincil ve ikincil kaynaklardan bilgi edinmek.

5. Verileri /kaydetme
Çizerek, not tutarak, tablolar yaparak, çetele tutarak, rapor yazarak gözlemleri betimlemek ve kaydetmek.

6. Verileri düzenleme
Bilgileri sıralamak ve sınıflandırmak, betimlemeler, tablolar, zaman çizelgeleri, grafikler ve şemalar gibi anlaşılır formlar kullanarak düzenlemek.

7. Veri yorumlama
Sınıflandırılmış bilgiden ortaya çıkan ilişki ve örüntülerden sonuçlar çıkarmak.

8. Araştırma bulgularını sunma
Öğrenilen şeyi etkin biçimde başkalarına iletme; uygun iletişim aracını seçme.

Düşünme Becerileri

1.Bilgi Edinme Belirli bilgiler, düşünceler, sözcükler edinmek, benzer biçimde hatırlamak.

2. Kavrama Öğrenilen malzemenin anlamını yakalamak, öğrenileni iletmek ve yorumlamak.

3. Uygulama
Daha önce edinilen bilgiyi pratik anlamda ya da yeni biçimlerde kullanmak.

4. Analiz
Bilgiyi ve düşünceyi ayırmak, bileşenlerine ayırmak, aradaki ilişkileri görmek, benzersiz özellikleri bulmak.

5. Sentez
Bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirmek, yaratmak, tasarlamak, geliştirmek ve yenilik çıkarmak.

6. Değerlendirme
Seçilen ölçütlere – standartlara ve koşullara- dayanarak yargılarda bulunmak, kararlar vermek.

7. Diyalektik düşünce
Aynı anda iki ya da daha fazla bakış açısını düşünmek, bu bakış açılarını anlamak, başkasının/başkalarının bilgilerine dayalı olan her bir bakış açısı hakkında bir sav oluşturabilmek, başka insanların kendi bakış açılarının olabileceğini fark etmek.

8. Üstbiliş (düşünme üzerine düşünme)
Kişinin kendisinin ve başkalarının düşünme süreçlerini çözümlemek, birinin nasıl düşündüğüne ve nasıl öğrendiğine kafa yormak.

İletişim Becerileri

1.Dinleme
Yönergeleri dinlemek, başkalarını dinlemek, verilen bilgiyi dinlemek.

2.Konuşma
Anlaşılır konuşmak, küçük ve büyük topluluklara sözlü bildirimde bulunmak, fikirleri açık ve mantıklı biçimde ifade etmek, görüşleri dile getirmek.

3.Okuma
Bilgi edinmek ve zevk için çeşitli bilgi kaynaklarını okumak, okunanı kavramak, çıkarımda bulunmak ve sonuca varmak.

4.Yazma
Bilgileri ve gözlemleri kaydetmek, not almak ve açımlamak, özet çıkarmak, rapor yazmak, günlük ya da kayıt tutmak.

5.Görme
Görsel malzemeleri ve multimedyayı (çoklu ortamı) yorumlamak ve analiz etmek, imgelerin ve dilin düşünceleri, değerleri ve inançları ifade etme yollarını anlamak, kişisel tecrübeler hakkında bilgiye dayalı seçimlerde bulunmak.

6.Sunma
Çeşitli amaçlar ve seyirciler için görsel malzemeler ve multimedya (çoklu ortam) hazırlamak, çeşitli görsel iletişim araçları yoluyla bilgi ve düşünce iletmek, etkili sunum ve gösterim için uygun teknolojiyi kullanmak. İletmek, etkili sunum ve gösterim için uygun teknolojiyi kullanmak.

7.Sözel olmayan iletişim
Görsel ve kinestetik iletişimin anlamını kavramak, işaretleri görmek ve işaretler yaratmak, simgeleri yorumlamak ve kullanmak.

Özyönetim Becerileri

1.Büyük kas becerileri
Büyük kas gruplarının kullanıldığı ve güç etmeninin gerektiği becerileri göstermek.

2. Küçük kas becerileri
İnce kas sistemlerinin duyarlılıkla kullanılması gereken becerileri göstermek.

3. Yer bilinci
Birine göre nesnelerin konumu ya da nesnelerin birbirine göre konumu hakkında duyarlılık göstermek.

4. Organizasyon
Etkinlikleri etkin biçimde planlamak ve yürütmek.

5. Zaman yönetimi
Zamanı etkin ve uygun biçimde kullanmak.

6. Güvenlik
Kendisini ve başkalarını tehlikeye ya da riske atmaktan kaçınan davranışlarda bulunmak.

7. Sağlıklı yaşam biçimi
Beslenme, dinlenme, rahatlama ve egzersizde dengeyi sağlamak için bilinçli seçimlerde bulunmak, uygun hijyeni ve bakımı uygulama.

8. Davranış kuralları
Uygun kuralları ya da insan topluluklarının işleyiş yöntemlerini bilmek ve uygulamak.

9. Bilinçli seçimler
Gerçeğe ya da görüşe dayalı uygun bir hareketi ya da davranışı seçmek
 Bu sayfa 5.6.2017 16:23:27 tarihinde güncellenmiş ve 3109 defa ziyaret edilmiştir.

ETKİNLİKLER

BAŞVURU FORMLARI

Aşağıdaki formları doldurarak istediğiniz konuda bize ulaşabilirsiniz.

IRMAK OKULLARI

  • Cemil Topuzlu Caddesi No:100 Caddebostan P.K. 34728 Kadıköy - ISTANBUL
  • Anaokulu Direk Hat : 0 (530) 173 00 11
  • Telefon : 0 (216) 411 39 23 - 24 - 25
  • Faks : 0 (216) 411 39 26
  • E-Posta : ogrenci.isleri@irmak.k12.tr
  • Yerleşke Planı için tıklayınız
Yandex.Metrica