3-4 Yaş

3-4 yaş grubumuzda tam gün eğitimi vermekteyiz ve yarım gün programımız bulunmamaktadır. Programın temelini oluşturan İngilizce ve PYP uygulamaları konusunda akademik bölüme girerek detaylı bilgi edinebilirsiniz. Öğrencilerimize zengin bir öğrenme ortamı sunan eğitim programımızı aşağıda belirtilen branş derslerimiz desteklemektedir.

GÖRSEL SANATLAR
Sanat, çocuklara farklı bakış açılarını kazandırmak, yaratıcılığı ve estetik duyarlığı geliştirmek ve kendi duygularını ifade etmeyi öğretmektedir. Öğrencilerin bir çok nesnelerle çalışmasını sağlamak, sanat materyallerini kullanarak bireysel fikirlerini ve duygularını ifade etmelerine fırsat vermek, sanat çalışmaları boyunca sanatsal ürünlerine bakmalarını, bunlar hakkında bir şeyler öğrenmeleri ve tartışmalarını sağlamak bölüm amaçlarımızdandır.

Hedefler
Okul öncesi çalışmalarımızda öğrencilerimizin kendilerinde var olan yaratıcılık potansiyellerini olağanüstü seviyede kullanabilecekleri, estetik duyarlılığı geliştirecekleri sanatsal malzemeleri kullanarak beceri kazanacakları ortamlar hazırlamak hedefimizdir. Okulumuzda sanat eğitimi programları hazırlanırken derslerimizi destekleyen sanat etkinliklerine yoğun bir şekilde yer verilmektedir. Bu etkinliklerin en önemli kısmını sanatsal geziler oluşturmaktadır. Sanat müzeleri, sanat galerileri ve sanat atölyelerine düzenlenen gezilerde öğrencilerimizin, sanat eserlerini yakından görerek tanımalarına, bu eserlerin özgünlüğünü, görsel algılama deneyimini yerinde ve ilk elden görerek yaşamalarına olanak sağlanmaktadır. Çevre sanat galerilerine düzenlenen gezilerde sanatı, sanatçıyı ve sanat kültürümüzü tanıtarak öğrencilerin bu kavramları yaparak ve hissederek öğrenmeleri hedeflenmektedir.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Her yaş seviyesine uygun olarak sanatçılarla buluşma imkânı sağlayan etkinliklerimizde öğrencilerimiz sanatçıları daha yakından tanıyarak kendi bakış açılarını geliştirici çalışmalar yapmaktadır.

PROJE- YARIŞMALAR
Görsel Sanatlar Dersini destekleyen, geliştiren, öğrencilerimizi farklı etkinliklerle buluşturan, yarışma ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda okulumuzda da her yaş grubundan öğrencilerimizle çalışmalar düzenleyerek sanatsal bilinci arttıran, farklı bakış açılarını geliştiren sosyal sorumluluk projeleri oluşturulmaktadır.

MÜZİK
Anaokulunda öğrencilerimizin; sesleri tanımlamaları ve anlamlandırmaları, çevresinde duyduğu sesleri hem sesiyle hem de orff enstrümanlarıyla taklit edebilmeleri ve okul şarkılarını doğru seslendirebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu sınıflarımızda müzik eğitimi, oyunlarla yürütülmektedir. Aynı zamanda sene içinde belirli gün ve haftalarla ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklerde öğrencilerimizle müzik paylaşımları gerçekleştirilmektedir. Müzik dersinde öğrencilerimizin şarkı söyleme, dinleme, ritm çalma ve kendilerini ifade etme becerileri geliştirilir.

HAREKET EĞİTİMİ
Hareket eğitimi her öğrencinin kendi kapasitesi doğrultusunda, fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal bütünlük içerisinde gelişmesine, sağlıklı yaşamasına olumlu katkılar sağlar. Hareket eğitimi derslerimizde amacımız öğrencilerimizin dayanıklılık, esneklik, çeviklik, kuvvet, sürat, denge, beceri ve koordinasyon gibi fiziksel uygunluklarını geliştirmektir.

Okulumuzda sistemli ve programlı olarak sunulan hareket eğitimi dersi, çocuklarımıza sağlıkla ilgili alışkanlıkları, düzenli olmayı, iradelerini kullanabilmeyi ve iş birliği duygusunu kazandırmaktadır. Daha sonraki yaşamında spor yapma alışkanlığının temelleri de bu eğitimle atılmış olur. Irmak Anaokulu öğrencilerinin, estetik bir yapıya sahip olabilmeleri ve koordinasyonları ile motor beceri gelişimlerine olumlu katkı sağlayabilmek için derslerimizde cimnastik branşına ağırlık verilmektedir.

Cimnastik çocukların fiziki gelişimine pozitif katkılar sağlar ve tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Bu amaçla anaokulumuzda farklı yaş gruplarına göre oluşturulan cimnastik ağırlıklı derslerimizde temel cimnastik hareketlerinin başarıyla öğretilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin esneklik kazanmaları, vücut koordinasyonu geliştirmeleri, disiplin kazanmaları, daha dengeli ve sağlıklı bir vücuda sahip olabilmeleri öncellikli hedeflerimizin arasındadır.
 Bu sayfa 5.6.2017 16:08:18 tarihinde güncellenmiş ve 7780 defa ziyaret edilmiştir.

Anaokulu Etkinliklerimiz

Projelerimiz ve Başarılarımız

Ön Kayıt