Okul Müdürümüzden

Özel Irmak Ortaokulu web sayfamıza hoşgeldiniz.


1995 yılında Türkiye’deki ilk "ilköğretim okulu" olarak eğitim öğretime başlayan okulumuz, o tarihten bu yana, bilgi işlemeyi içselleştiren ve yetenekleri geliştiren özgün eğitim modeli ile öğretmen ve öğrencisine özgür öğrenme ortamları sunuyor; akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, bilgi ve yeteneklerini kullanarak yaşam boyu öğrenen, çağına karşı sorumlu, çağdaş bireyler yetiştiriyor.

Günümüzde ortaokul öğrencilerinin hemen hemen tümünü 21. yüzyılda doğanlar oluşturmaktadır. Teknolojiyi, adeta vücudunun bir parçası gibi doğallıkla ve yaygınlıkla kullanan genç kuşaklar, geçmişle karşılaştırılamayacak ölçüde kolayca ulaşılabilen bir bilgi zenginliğinin içine doğmaktadır. Ancak bu bilgi zenginliği aynı zamanda bilgi kirliliğini de beraberinde getirdiği için bilgiye eleştirel yaklaşmak ve bilimsel bir bakış açısı geliştirebilmek, çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Özel Irmak Ortaokulu, çağımızın ve toplumumuzun, Büyük Önder Atatürk’ün ifadesiyle “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunun farkındadır.

Özel Irmak Ortaokulunda her öğrencinin tüm beceri alanlarındaki bireysel gelişimleri takip edilir. Genetik mirası gereği, her öğrencinin yeteneğinin birbirinden farklı ve eşsiz olduğu anlayışıyla programlarını yapılandıran okulumuzda, öğrenme bir süreç olarak değerlendirilir ve her an, her alan öğrenme için bir fırsat olarak görülür. Ders ortamları da farklı öğrenme biçimlerine ve hızlarına sahip öğrencilerin kendi potansiyellerini kullanmalarına fırsat sağlayan, farklılaştırılmış eğitim etkinlikleri ile tasarlanır.

5, 6 ve 7. sınıflar düzeyinde sürdürdüğümüz "Eğitimde Teknoloji" projemiz, bir yandan 21. yüzyılın öğrencileri için yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan teknolojiyi “eğitim aracı” kimliğiyle sunarak öğrenme süreçlerine katkıda bulunurken bir yandan da erken yaşlarda dijital vatandaşlık kurallarının profil olarak kazanılmasını da sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve entelektüel gelişimleri; müfredat kazanımlarıyla örtüşen gezi ve etkinliklerle, farklı ilgi ve yetenek alanlarını kapsayarak öğrenciye geniş bir yelpaze sunan kulüp çalışmalarıyla, okul içinde ve dışında düzenlenen spor müsabakalarıyla, kültürel ve sanatsal etkinliklerle desteklenir. Bu doğrultuda yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için her öğrencinin eğitim sürecinde uygulanan tüm etkinlikleri deneyimlemesi teşvik edilir.

Akademik gelişimin izlenmesinde ölçme ve değerlendirme çalışmaları, Irmak’ta oldukça sistemli bir yapı içinde ilerler. Her sınıf seviyesinde müfredat çerçevesinde uygulanan klasik sınavların yanı sıra durum değerlendirme sınavları ve konu tarama testlerinin sonuçları Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından ayrıntılı olarak raporlandırılır; sınav sonuç raporları ilgili derslerin sınav değerlendirme toplantılarında her öğrenci tek teke ele alınarak değerlendirilir ve bireysel geri besleme çalışmalarıyla da süreç sarmal bir yapıda ilerler.

Özel Irmak Ortaokulu, öğrencilerinin Merkezi sınavlardaki başarısı konusunda da iddialıdır. Tüm müfredat programlarının dikey ve yatay olarak düzenlendiği okulumuzda, sınavlara hazırlığın yalnızca 8. sınıfta yapılacak bir çalışmayla sınırlanamayacağı bilinciyle 5. sınıftan itibaren sınavlara yönelik sistemli bir hazırlık süreci yürütülür. 8. Sınıfta uygulanan merkezi sınavlar sonucunda % 1'lik dilimde yer alan öğrencilerimiz, sürekli geliştirilip zenginleştirilen programımızın devamlılığı içinde yer almak için Irmak Lisesine gelmeyi tercih eder. Irmak Lisesinde sürdürülen uluslararası programlar ve bireyselleştirilmiş akademik ortam her öğrencimizin hedefini gerçekleştirmesine olanak sağlar. Mezunlarımız Türkiye’nin ve dünyanın seçkin okullarında yerlerini alır.

Irmaklı öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve veliler; yani Irmak Ailesi’nin tüm paydaşları, Irmak kültürünün bir parçasıdır. Toplumsal sorumluluk gerektiren tüm alanlarda çevresine duyarlı hareket eden Irmak ailesi, her zaman güçlü bir kenetlenme ile farkındalık oluşturur.

Özel Irmak Okulları olarak 1995 yılından bu yana Atatürk İlke ve Devrimleri yolunda sürdürdüğümüz çağdaş ve nitelikli eğitim anlayışımızı, taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, 21. Yüzyıl öğrencileri için gerekli eğitim ve öğretim programlarını, yöntem ve teknikleri yakından izleyerek sürdürmekte kararlıyız.

Sevgi ve saygılarımla,
Metin YOLERİ
Ortaokul MüdürüBu sayfa 16.11.2017 11:11:57 tarihinde güncellenmiş ve 3477 defa ziyaret edilmiştir.

IRMAK OKULLARI

  • Cemil Topuzlu Caddesi No:100 Caddebostan P.K. 34728 Kadıköy - ISTANBUL
  • Anaokulu Direk Hat : 0 (530) 173 00 11
  • Telefon : 0 (216) 411 39 23 - 24 - 25
  • Faks : 0 (216) 411 39 26
  • E-Posta : ogrenci.isleri@irmak.k12.tr