Okul Müdürümüzden

Özel Irmak Lisesi web sayfamıza hoş geldiniz.


Lisemiz, eğitim ve öğretime başladığı 2001 yılından bu yana, bilgi işlemeyi içselleştiren ve yetenekleri geliştiren özgün eğitim modeli ile öğretmen ve öğrencisine özgür öğrenme ortamları sunuyor; akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, bilgi ve yeteneklerini kullanarak yaşam boyu öğrenen, çağına karşı sorumlu, çağdaş bireyler yetiştiriyor.

Günümüzde ortaöğretim öğrencilerinin büyük bir bölümünü 21. yüzyılda doğanlar oluşturmaktadır. Teknolojiyi, adeta vücudunun bir parçası gibi doğallıkla ve yaygınlıkla kullanan genç kuşaklar, geçmişle karşılaştırılamayacak ölçüde kolayca ulaşılabilen bir bilgi zenginliğinin içine doğmaktadır. Ancak bu bilgi zenginliği aynı zamanda bilgi kirliliğini de beraberinde getirdiği için bilgiye eleştirel yaklaşmak ve bilimsel bir bakış açısı geliştirebilmek, çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Özel Irmak Lisesi, çağımızın ve toplumumuzun, Büyük Önder Atatürk’ün ifadesiyle “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunun farkındadır.

Özel Irmak Lisesinde, her öğrencide entelektüel ve eleştirel bakış açısını oluşturma temeli üzerine kurulan ve Irmak Kazanımları ile zenginleştirilen ders müfredatları; bilgiyi işleme, alanlar arası transfer edebilme, bilgiler arası bağlantı kurma ve uluslararası düşünebilme becerisini geliştirmeye yönelik olarak yapılandırılır.

Özel Irmak Lisesinde her öğrencinin tüm beceri alanlarındaki bireysel gelişimleri takip edilir. Genetik mirası gereği, her öğrencinin yeteneğinin birbirinden farklı ve eşsiz olduğu anlayışıyla programlarını yapılandıran okulumuzda, öğrenme bir süreç olarak değerlendirilir ve her an, her alan öğrenme için bir fırsat olarak görülür. Ders ortamları da farklı öğrenme biçimlerine ve hızlarına sahip öğrencilerin kendi potansiyellerini kullanmalarına fırsat sağlayan, farklılaştırılmış eğitim etkinlikleri ile tasarlanır.

9 , 10 ve 11. sınıflar düzeyinde sürdürdüğümüz “Eğitimde Teknoloji” projemiz, bir yandan 21. yüzyılın öğrencileri için yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan teknolojiyi “eğitim aracı” kimliğiyle sunarak öğrenme süreçlerine katkıda bulunurken bir yandan da erken yaşlarda dijital vatandaşlık kurallarının profil olarak kazanılmasını da sağlamaktadır.

Lisemizde uyguladığımız uluslararası AP programı, Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan uluslararası bir müfredat programıdır. 2014 yılında Amerika yükseköğretim kurumu olan "American College Bord" tarafından lisemiz akredite edilerek "Advanced Placement" (AP) programını uygulama hakkı kazanmıştır. Program, ABD'nin dışında 60'tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır. Yurtdışı üniversite kabullerinde ve ders denkliklerinde öğrencilerimize önemli avantajlar sunmaktadır. AP Programı öğrencilerimize Türkiye’de ise , Sabancı, Koç, Özyeğin gibi Üniversitelerde lisedeyken aldıkları derslerden muaf olma ve kredi tamamlama olanağı ve burs alma şansı sunmaktadır.

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Irmak Lisesi olarak “AP English Literature and Composition, AP Physics, AP Chemistry ve AP Biology, AP Art, AP Language and Composition, AP Microeconomics and AP Macroeconomics, AP Latin dersleri öğrencilerimizin seçimlerine sunulmuştur. AP ile ilgili detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz.

Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve entelektüel gelişimleri; müfredat kazanımlarıyla örtüşen gezi ve etkinliklerle, farklı ilgi ve yetenek alanlarını kapsayarak öğrenciye geniş bir yelpaze sunan kulüp çalışmalarıyla, okul içinde ve dışında düzenlenen spor müsabakalarıyla, kültürel ve sanatsal etkinliklerle desteklenir. Bu doğrultuda yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için her öğrencinin eğitim sürecinde uygulanan tüm etkinlikleri deneyimlemesi teşvik edilir.

Akademik gelişimin izlenmesinde ölçme ve değerlendirme çalışmaları, Irmak’ta oldukça sistemli bir yapı içinde ilerler. Her sınıf seviyesinde müfredat çerçevesinde uygulanan klasik sınavların yanı sıra deneme sınavları, durum değerlendirme sınavları ve konu tarama testlerinin sonuçları Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından ayrıntılı olarak raporlandırılır; sınav sonuç raporları ilgili derslerin sınav değerlendirme toplantılarında her öğrenci tek teke ele alınarak değerlendirilir ve bireysel geri besleme çalışmalarıyla da süreç sarmal bir yapıda ilerler.

Özel Irmak Lisesi, öğrencilerini seçkin üniversitelere yerleştirme konusunda da iddialıdır. Tüm müfredat programlarının dikey ve yatay olarak düzenlendiği okulumuzda, sınavlara hazırlığın yalnızca 12. sınıfta yapılacak bir çalışmayla sınırlanamayacağı bilinciyle 9. sınıftan itibaren sınavlara yönelik sistemli bir hazırlık süreci yürütülür. 12. sınıfta iyice yoğunlaştırılan ve çok etkili bir danışmanlıkla beslenen bu süreç sonucunda öğrencilerimiz, tercihleri doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İTÜ gibi ülkemizin en seçkin üniversitelerine yerleşir.

Tercihlerini yurt dışı üniversitelerden yana kullanan öğrencilerimiz için de Irmak Lisesinde sürdürülen uluslararası programlar, bireyselleştirilmiş akademik ortam, sosyal sorumluluk çalışmaları, sportif etkinlikler ve yine çok etkili bir danışmanlık süreciyle her öğrencimizin hedefini gerçekleştirmesine olanak sağlanır. Özel Irmak Lisesi; mezunlarını MIT, Columbia, Sorbonne, Mcgill, Kings College, San Diego gibi dünyanın önde gelen üniversitelerine yerleştirmekten haklı bir gurur duyar.

Irmaklı öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve veliler; yani Irmak Ailesi’nin tüm paydaşları, Irmak kültürünün bir parçasıdır. Toplumsal sorumluluk gerektiren tüm alanlarda çevresine duyarlı hareket eden Irmak ailesi, her zaman güçlü bir kenetlenme ile farkındalık oluşturur.

Özel Irmak Okulları olarak 22 yıldır Atatürk İlke ve Devrimleri yolunda sürdürdüğümüz çağdaş ve nitelikli eğitim anlayışımızı, taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, 21. Yüzyıl öğrencileri için gerekli eğitim ve öğretim programlarını, yöntem ve teknikleri yakından izleyerek sürdürmekte kararlıyız.

Sevgi ve saygılarımla,
Metin YOLERİ
Lise MüdürüBu sayfa 16.2.2017 15:19:44 tarihinde güncellenmiş ve 4359 defa ziyaret edilmiştir.

IRMAK OKULLARI

  • Cemil Topuzlu Caddesi No:100 Caddebostan P.K. 34728 Kadıköy - ISTANBUL
  • Anaokulu Direk Hat : 0 (530) 173 00 11
  • Telefon : 0 (216) 411 39 23 - 24 - 25
  • Faks : 0 (216) 411 39 26
  • E-Posta : ogrenci.isleri@irmak.k12.tr