Irmak Sorgulama Programı

Sınıflarımızda akademik çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü eğitim – öğretim müfredatı ile birlikte öğrencilerin meraklarından yola çıkarak başlattıkları sorgulama temelli program çerçevesinde yürütülür. PYP’nin temel ögeleri olan bilgi, kavram, beceri, tutum ve eylemleri içeren çalışmalar diğer disiplinler ile ilişkilendirilerek disiplinler üstü bakış açısıyla yatay ve dikey sarmallık oluşturacak şekilde planlanır. Yıl içinde her yaş seviyesinde işlenecek konular PYP’nin altı temel teması altında toplanır.

PYP Disiplinler Üstü Temalar;

KİM OLDUĞUMUZ

Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı.

BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN

Mekan ve zaman hakkında sorgulama, kişisel tarihimi, evler ve seyahatle, insanlığın keşifler, icatları ve göçleri, yerel ve küresel bakış açısından bireyler ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların birbirleriyle bağlantıları.

GEZEGENİ PAYLAŞMA

Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulama; toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve çatışmaların çözümü.

DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ

Doğa ve kanunları hakkında sorgulama, fiziksel ve biyolojik doğa ile insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARI

Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk duyma yolları, estetik olanı taktir etmemiz.

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

İnsan yapısı, sistemler ile toplulukların birbirleriyle olan bağlantıları hakkında sorgulama, örgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun karar alması, ekonomik etkinlikler ve bunların insanlık, çevre üzerindeki etkisi.

Üniteler PYP disiplinlerüstü temalar altında öğrencilerin ilgi ve meraklarından yola çıkarak, yaşamla bağlantı kurulmuş kavram ile birlikte yapılandırılır, değerlendirilir ve geliştirilir. Bir sorgulama ünitesi yıl içinde farklı zaman aralıklarında tekrar ziyaret edilebilir. Sorgulama devamlılık gösteren bir süreçtir.

EYLEM Öğrencilerin nasıl eyleme geçmelerini istiyoruz?

PYP’de eğitimin, yalnızca sosyal sorumluluk tutumlarını değil, aynı zamanda eylemleri de kapsaması için, zihnin ötesine geçmesi gerektiğine inanılır. PYP’nin beklentisi, başarılı sorgulamanın, öğrenme sürecinin sonunda öğrenci tarafından başlatılan sorumlu eylemlerdir. Bu eylem, öğrencinin öğrendiklerini geliştirecek ya da daha geniş bir sosyal etkisi olacak ve her yaş aralığında farklılıklar olacaktır. PYP okulları, bütün öğrenenlere, dünyada ve dünya için bir fark yaratmak üzere harekete geçmeyi seçme, kendi eylemleri hakkında karar verebilme ve bu eylemler üzerinde düşünme fırsatını ve gücünü verme zorluğunu yaşayabilir ve yaşamalıdır. Akademik olarak farklı disiplinlerin entegrasyonu ile tamamlanan sorgulama ünitelerinin sonunda sınıflar seviyesinde düzenlenen e-bültenlerimiz okulumuzun web sitesinde yayınlanır.
 Bu sayfa 7.2.2017 16:02:34 tarihinde güncellenmiş ve 3402 defa ziyaret edilmiştir.

ETKİNLİKLER

BAŞVURU FORMLARI

Aşağıdaki formları doldurarak istediğiniz konuda bize ulaşabilirsiniz.

IRMAK OKULLARI

  • Cemil Topuzlu Caddesi No:100 Caddebostan P.K. 34728 Kadıköy - ISTANBUL
  • Anaokulu Direk Hat : 0 (530) 173 00 11
  • Telefon : 0 (216) 411 39 23 - 24 - 25
  • Faks : 0 (216) 411 39 26
  • E-Posta : ogrenci.isleri@irmak.k12.tr
  • Yerleşke Planı için tıklayınız
Yandex.Metrica