Beden Eğitimi

Irmak Okullarında Beden Eğitimi dersleri ulusal ve uluslararası müfredatlarla zenginleştirilmiş dikey planlamalar doğrultusunda öğrencilerimizin doğal hayata aktarabilecekleri yaşam becerilerinin kazanılmasında genel eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Beden Eğitimi dersleri doğası gereği farklı disiplinlerin kazanımlarını da pekiştirmede öğrencilerimize olanak sağlar. Programımız K -12 düzeyinde yapılandırılarak; öğrencilerimizin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılımını sağlamayı hedefler. Irmak okullarından mezun olan öğrencilerimiz spor branşları hakkında donanımlı bir kültüre sahip olur. Spor branşlarından birini günlük hayat standartlarına eklerler.

Bölüm Amaçları
Sporu araç olarak kullanarak fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı, karmaşık durumlara çözümsel yaklaşabilen, kolektif çalışan, analitik düşünen, sosyal yaşamlarında farklılıklara saygı gösteren, empati ve sempati kavramlarını özümsemiş, kazanmayı kutlayan, kaybetmeyi kabullenen, zararlı maddelere karşı sağlam karakterli öğrenciler yetiştirmek, asıl amaçlarımızı oluşturur.

• Sağlıklı yaşam becerisi kazanma,
• Bedenini kontrol etme ve mekansal algı geliştirme,
• Sportif etkinliklere aktif katılma,
• Oyun oynama yetisi kazanma,
• Ritim duygusu kazanma,
• Yeteneklerini keşfetmelerine fırsat verme ve geliştirme,
• Çeşitli fiziksel etkinliklerle yeni beceriler kazanma ve deneyim elde etme,
• Bir takımın ya da grubun parçası olabilmek için iş birlikçi davranışlar geliştirme,
• Fiziksel etkinliklerde bulunurken uygun güvenlik önlemlerini alma.

Bölüm Hedefleri
Öğrencilerimizin alanları ve aletleri kullanarak fiziksel deneyimler kazanması ve dönüşümlü düşünme becerisi geliştirerek bu becerileri yaşantısına aktarması asıl hedefimizdir. Bunların yanı sıra;

• Vücudumuzu ve çalışma prensiplerini sorgulama,
• Bedenin çeşitli bölümlerini kullanarak alet ve ekipman kullanabilme,
• Uzamsal çalışmalarla hareket alanları belirleme,
• Ulusal ve uluslararası spor branşlarında teknik ve taktik beceriler kazanma,
• Oyunlar kurgulama,
• Müzik ile özgün hareket serileri yaratma,
• Sportif beceri testleri yapma ve motive etme,
• Takım sporları ve ferdi sporların oryantasyonunu yapma,
• Spor sakatlıkları ve ilk yardım konusunda öğrencileri bilinçlendirme hedeflenmektedir.Bu sayfa 8.2.2017 11:41:32 tarihinde güncellenmiş ve 2034 defa ziyaret edilmiştir.

BAŞVURU FORMLARI

Aşağıdaki formları doldurarak istediğiniz konuda bize ulaşabilirsiniz.

IRMAK OKULLARI

  • Cemil Topuzlu Caddesi No:100 Caddebostan P.K. 34728 Kadıköy - ISTANBUL
  • Anaokulu Direk Hat : 0 (530) 173 00 11
  • Telefon : 0 (216) 411 39 23 - 24 - 25
  • Faks : 0 (216) 411 39 26
  • E-Posta : ogrenci.isleri@irmak.k12.tr
  • Yerleşke Planı için tıklayınız